Забелязахме, че използвате стара версия на Microsoft Internet Explorer. Този уебсайт е оптимизиран за работа с Internet Explorer 9 и по-нови версии. Съветваме ви да актуализирате браузъра си, за да можете да използвате всички функции на уебсайта. По-нова версия на Internet Explorer можете да изтеглите от уебсайта на „Майкрософт“ http://www.microsoft.com.

Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа


flag

Зелен свят

A picture
© fotolia.com - Leonid Ikan

Какъв е водният ви отпечатък?

Вашият воден отпечатък е общото количество прясна вода, използвана за производството на стоките и услугите, които потребявате.

За производството на нещата, които използваме в ежедневието си, е необходима вода. Така например за производството на килограм месо са нужни около 16 000 литра. За обикновена памучна тениска се използват до 2500 литра. Тези цифри не се появяват на сметката ви за вода, вие не можете да ги изпиете, почувствате или видите, но те представляват голяма част от вашия воден отпечатък.

 

 

Изчислете водния си отпечатък

Открийте колко вода използвате с помощта на Мрежата по въпросите на водния отпечатък.

Защо трябва да ви е грижа?

На Земята няма много прясна вода. На някои места тя никога не е достатъчно, за да се отговори на нуждите, като тези места страдат от постоянна суша. Трябва да намалим водния си отпечатък, за да се промени това.

Започнете!

Пестете вода у дома…затваряйте кранчетата, докато търкате зъбите си, използвайте по-малко вода за градината и не изливайте лекарства, бои или други замърсители в мивката. Повече съвети и факти ще намерите в Imagine all the Water.

 

Световният ден на водата

Световният ден на водата се провежда на 22 март всяка година, като на него се подчертава значението на прясната вода и се насърчава устойчивото управление на водните ресурси. Провеждат се прояви в целия свят и през цялата година.