Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

Citizens Initiative
© European Commission

Искате да промените правото?

Какво бихте направили, ако имахте нужните правомощия? Гражданската инициатива ви дава възможност да участвате в изготвянето на политики на ЕС и дори да предлагате ваше законодателство.

Европейската гражданска инициатива ви позволява да участвате пряко в създаването на политики на ЕС, като призовете Европейската комисия да предложи нов закон.

 

Всичко започва от една идея…

Ако идеята ви е от област на политиката, в която Комисията има правомощия да предлага закони, можете да я превърнете в гражданска инициатива.

Разбира се, съществуват определени условия, към които трябва да се придържате, а по-специално не можете да действате сами: вашата инициатива трябва да бъде изпратена от името на граждански комитет .

Трябва да съберете 1 милион подписа в няколко различни страни от ЕС. Но ако стигнете дотам, значи сте в играта!

 

Какво става след това?

Със събраните 1 милион подписа имате гаранции, че:

  • Комисията ще проучи задълбочено вашата инициатива – може дори лично да се срещнете с представители на Комисията, за да обясните идеята си в подробности;
  • можете да представите инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент

Комисията е правно задължена да отговори официално, като посочи какви действия ще предложи и защо, или защо не може да предприеме действия.

Ако Комисията реши да действа, това ще бъде под формата на официално предложение за нов закон. Въпреки това, за да влезе в сила, законът трябва да бъде одобрен (обикновено) едновременно от Европейския парламент и от правителствата на страните от ЕС, действащи съвместно в рамките на Съвета на ЕС.