Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

Video: 

Volunteer Stories - Alev Gunes


Доброволчество в Гана

Алев Гюнс от Лондон прекарва 8 месеца, преподавайки английски в Гана.

Алев разказва за своето пътуване до Гана, където участва в проект „Сиропиталища, обучение и обществено здраве“ и преподава английски като чужд език на деца. Той описва проекта, живота в Гана и своите най-ярки спомени от 8-месечния си престой.