Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths

Действия срещу ХИВ

Според оценки в края на 2011 г. в европейския регион са живеели около 2,3 млн. души с ХИВ. Как можете да помогнете в борбата с вируса?

HIV (вирус на имунната недостатъчност при хората) атакува имунната ви система, навреждайки на способността на организма ви да се бори с вирусите, бактериите и гъбичките, причиняващи заболявания. Ако инфекцията не бъде установена и лекувана, имунната система постепенно отслабва и се развива СПИН (синдром на придобитата имунна недостатъчност)  – хронично и животозастрашаващо състояние. ХИВ може да се разпространи чрез сексуален контакт, по кръвен път или да се предаде от майка на дете.

 

Световен ден за борба със СПИН

Всяка година на 1 декември – Световният ден за борба със СПИН – хора от цял свят се събират, за да повишат осведомеността за ХИВ и СПИН и да демонстрират солидарност пред пандемията. Това е възможност за повишаване на осведомеността и насърчаване на напредъка в профилактиката, лечението и грижите за страдащи от ХИВ и СПИН. Между 2011 и 2015 г. Световният ден за борба със СПИН ще премине под мотото: „Да стигнем до нулата: нула нови заразявания с ХИВ; нулева дискриминация; нула смъртни случаи, дължащи се на СПИН“.

Все пак можете да подкрепяте Световния ден за борба със СПИН през цялата година чрез действия срещу заболяването. Това означава да откривате факти за ХИВ и да използвате знанията си, за да защитавате себе си и другите. На адрес worldaidsday.org можете да откриете много идеи как да действате информирано.

 

Финансиране за вашия проект

Фондацията „Останете живи“ на MTV подкрепя проекти на млади хора, които се борят срещу ХИВ в местните си общности по най-иновативни начини.

Нова покана за кандидатури се очаква в средата на 2014 г.

 

Информирайте се

Световната младежка коалиция за ХИВ/СПИН (GYCA) предлага на своите членове безплатни едномесечни курсове по управление на проекти, политическо застъпничество, съставяне на предложения за безвъзмездни помощи и събиране на средства и подготовка за международната конференция за СПИН.

Обикновено се провежда по един курс на месец с 20-25 участници, подбрани въз основа на техния опит в областта на ХИВ/СПИН, на техния ангажимент за предаване на усвоените умения на местни партньори, както и въз основа на географско положение и пол. Младежи, живеещи с ХИВ и/или принадлежащи към маргинализирани групи, имат приоритет при процедурата на подбор. Ако сте заинтересовани от някой от тези курсове, трябва да проверите графика на електронните курсове за съответните срокове.