Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave

Вие сте един от 214-те милиона имигранти?

Днес един на всеки 33 души в света е мигрант, като все повече хора се преместват от една страна в друга – повече, отколкото в който и да е друг период от човешката история.

Миграцията е световно явление, като около 3,1 % от световното население (около 214 млн. души) живеят извън родната си страна. Обикновено миграционният поток се определя от икономически фактори, тъй като хората се преместват, за да търсят работа и по-добри условия на живот. Глобализацията обаче допринесе и за засилването на трансграничната мобилност.

 

Искате да се преместите в ЕС от страна извън Съюза?

Ако сте от държава извън ЕС, порталът за имиграция на ЕС ви предоставя подробна информация за начините да влезете законно в страна членка. Ако ви е нужен по-конкретен съвет, можете да потърсите организация, занимаваща се със свързани с миграцията въпроси.

От 1999 г. ЕС развива обща имиграционна политика за Европа, като имиграционните и визовите правила ще важат във всички страни от Съюза.

 

Преместване в рамките на ЕС

Като гражданин на ЕС имате право да живеете в която и да е страна от него, за да учите или работите. Можете да научите какви са правата и отговорностите ви и да получите полезни съвети на сайта Вашата Европа.

 

Международен ден на мигрантите

ООН обяви 18 декември за Международен ден на мигрантите, за да се отбележи денят през 1990 г., когато организацията приема Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства. Идеята е да се разпространява информация за човешките права на мигрантите и техните основни свободи, като се споделя опит и се провеждат кампании за защита на правата на мигрантите.

 

Свързани проблеми

Много мигранти и техните семейства са жертва на различни нарушения на човешките права. Незаконната миграция се е превърнала в един от сериозните проблеми на нашето време, като трафикът на хора буди тревога в световен мащаб.