Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© shutterstock.com - iko

Бъди здрав – бъди себе си: ЕС и вашето здраве

Целта на дейностите на ЕС в областта на младежкото здраве е да се помогне на правителството на вашата страна, на НПО и други заинтересовани лица да предприемат действия за подобряване на вашето здраве и здравето на приятелите ви. Време е да се включите и вие, като направите разумен избор относно начина ви на живот.

Вниманието на ЕС към здравето на младите хора е важен елемент от здравната стратегия на ЕС. Защо не участвате и вие? Подобряването на вашето здравословно състояние зависи най-много от самите вас!

 

Инициатива на ЕС за младежко здраве

През 2008 г. Съветът на ЕС прие Резолюция за здравето и благосъстоянието на младите хора, в която се подчертава значението на промоцията на здравето и благосъстоянието на младите хора в Европа.

 

През 2009 г. Европейската комисия стартира инициатива за младежко здраве с основна цел включване на младите хора в процеса на вземане на решения за тяхното здраве и постигане на ангажираност от страна на заинтересованите лица за подобряване на младежкото здраве. На конференцията Бъди здрав – бъди себе си, организирана от Европейския младежки форум, бе изготвена пътна карта за младежко здраве с действия за промоция на здравето на младите хора.

 

Дейности на ЕС в областта на младежкото здраве

Комисията развива различни дейности по въпроси, свързани с младежкото здраве, но по принцип можете да се възползвате от три:

На Портал Здраве-ЕС - млади хора има информация за свързани със здравето въпроси и дейности във и извън Европа и за програмите на ЕС за обществено здраве.

Европейската здравноосигурителна карта  ще ви помогне да спестите време, неприятности и пари, ако се разболеете или получите травма, докато сте в чужбина.

Световна здравна организация/Европа – детско и юношеско здраве предупреждава младите хора за опасностите, които крият употребата на алкохол и незаконни наркотици и тютюнопушенето, както и необезопасеният секс, насилието и травмите.

 

Подходът на ЕС към младежта и здравето

Много от здравните проблеми, с които младите хора ще се сблъскат като възрастни – например сърдечносъдови болести, диабет, инсулт, ракови заболявания и психически проблеми – водят началото си от детските и юношеските години. Затова по отношение на младите хора здравето трябва да бъде разглеждано в най-широк смисъл съгласно определението на

СЗО за здраве: „Здравето не е просто отсъствие на болест, а състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие.“

Понятието на ЕС за здраве на младите хора също така включва физически способности, функциониране на психиката, социални отношения и потенциал на средата (например възможности за придобиване на нова информация и умения, възможности за дейности в свободното време, физическа среда).