Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

A picture
© shutterstock.com - Andresr

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ονειρεύεστε να εκπροσωπήσετε τη χώρα σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ξεκινήστε τώρα κάνοντας αίτηση για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να έχετε προσωπική άποψη για το πώς λειτουργεί αυτό το όργανο. Μπορείτε να επιλέξετε δημοσιογραφία ή κάτι πιο γενικό.

Για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση Robert Schuman επιλέγονται μόνο απόφοιτοι πανεπιστημίου.

Στόχος είναι να σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να εξοικειωθείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για τη γενική επιλογή, θα πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε εκπονήσει σημαντική γραπτή εργασία στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την απόκτηση του πτυχίου σας ή για μια επιστημονική έκδοση.

Για τη δημοσιογραφία, θα πρέπει επίσης να αποδείξετε ότι διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία ή δημοσιογραφικά προσόντα.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις αυτές, μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης. Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση για ένα συγκεκριμένο είδος πρακτικής άσκησης.

 

Προθεσμίες!

Οι αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν 5 μήνες, και αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

  • για την περίοδο του Μαρτίου, από τις 15 Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους
  • Για την περίοδο του Οκτωβρίου, από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου του ίδιου έτους.

 

Εάν επιλεγείτε

Αν επιλεγείτε, θα πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω έγγραφα:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
  • αντίγραφο του πανεπιστημιακού σας πτυχίου
  • συστατική επιστολή από επαγγελματία ο οποίος μπορεί να δώσει αντικειμενική αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας
  • για υποψηφίους της γενικής κατεύθυνσης: απόδειξη της γραπτής σας εργασίας (βεβαίωση, εξώφυλλο, δίπλωμα, κ.λπ.)
  • για υποψηφίους δημοσιογραφίας: δημοσίευση ή η συμμετοχή σε ένωση δημοσιογράφων χώρας της ΕΕ ή πτυχίο δημοσιογραφίας αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της ΕΕ ή αιτούσα χώρα.