Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

A picture
© shutterstock.com - maxstockphoto

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Υποτροφιών "YouthActionNet"

Είστε νεαρός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείστε στον κοινωνικό τομέα και εργάζεστε για την κοινωνική αλλαγή ή τα δικαιώματα του παιδιού στην κοινότητά σας; Το πρόγραμμα Youthactionnet μπορεί να σας βοηθήσει με αυτή την υποτροφία!

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Υποτροφιών "YouthActionNet" απευθύνεται σε εξαιρετικούς νεαρούς κοινωνικούς επιχειρηματίες οπουδήποτε στον κόσμο, οι οποίοι έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους για την αντιμετώπιση ζητημάτων διεθνούς εμβέλειας.

Κάθε χρόνο επιλέγονται 20 τέτοιοι επιχειρηματίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει τα εξής:

· ανάπτυξη δεξιοτήτων: εκπαίδευση που διαρκεί ένα έτος και προσφέρει δυναμική μάθηση μεταξύ ομοτίμων, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νεαρών με οράματα. Η εκπαίδευση αυτή επικεντρώνεται στις έξι συνιστώσες του ηγετικού προφίλ: προσωπικότητα, όραμα, πολιτική διαίσθηση, πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικό πνεύμα και κοινωνική ευαισθησία.

· δικτύωση και πόροι: πρόσβαση σε πιθανούς πόρους για τη στήριξη των υποτρόφων και των σχεδίων τους, όπως π.χ. εθελοντές, συμβούλους και δυνατότητες επιχορηγήσεων· ευκαιρίες διασύνδεσης και συνεργασίας με τα σχέδια και τους εταίρους του IYF, προσχώρηση στο παγκόσμιο δίκτυο υποτρόφων και αποφοίτων YouthActionNet.

· προώθηση: κατάρτιση σε τομείς όπως ο επικοινωνιακός σχεδιασμός, η προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η ανάπτυξη μηνυμάτων, οι δεξιότητες παρουσίασης, και η καινοτόμος χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας· πρόσβαση σε παγκόσμιες πλατφόρμες προώθησης και την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση απαιτείται:

  • να είστε από 18 έως 29 ετών
  • να είστε ο εμπνευστής υφιστάμενων σχεδίων/οργανώσεων, ή ο επικεφαλής σχεδίου στο πλαίσιο ενός οργανισμού και να μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε αναπτύξει επί ένα έτος δράση για κοινωνική αλλαγή
  •  να γνωρίζετε άριστα την αγγλική γλώσσα (οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά)
  • να είστε διαθέσιμος κατά την ημερομηνία που θα καθοριστεί

Εάν πληροίτε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, θα πρέπει απλώς να εγγραφείτε και να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση μόλις αρχίσει η νέα υποβολή αιτήσεων τον Φεβρουάριο 2013.

 

Αυτή ήταν η πρώτη μου συμμετοχή. Μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσω νεαρούς κοινωνικούς επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο και να ανταλλάξω μαζί τους απόψεις σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία, και πάνω απ 'όλα, μου έδειξε ότι δεν ήμουν μόνος μου σ' αυτόν τον τομέα.
Μαρτυρία ενός υποτρόφου

 

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2001 από το Διεθνές Ίδρυμα Νεολαίας, ενισχύει, στηρίζει και προβάλλει τον ρόλο των νέων στην επίτευξη θετικών αλλαγών στις τοπικές κοινωνίες.