Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


flag

Η δική σας εμπειρία

Video: 

Volunteer Stories - Alev Gunes


Εθελοντισμός στη Γκάνα

Ο Alev Gunes, από το Λονδίνο, πέρασε 8 μήνες διδάσκοντας αγγλικά στη Γκάνα.

Ο Alev μιλά για το ταξίδι του στη Γκάνα, όπου συμμετείχε στο σχέδιο "Orphanage, Teaching & Community Health", μαθαίνοντας αγγλικά σε παιδιά. Μιλά επίσης για το συγκεκριμένο σχέδιο, τη ζωή στη Γκάνα, καθώς και για όλα όσα του έκαναν εντύπωση κατά τη διάρκεια της 8μηνης διαμονής του.