Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

A picture
© shutterstock.com - Petrenko Andriy

Βραβείο νέων ερευνητών στον τομέα του αθλητισμού

Νέοι επιστήμονες μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό ευρωπαϊκής αριστείας του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητικών Επιστημών και να κερδίσουν χρήματα για να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα.

Το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αθλητικών Επιστημών (ECSS) προωθεί νέους επιστήμονες στον τομέα του αθλητισμού και προβάλλει τη θετική επίδραση των αθλημάτων στην ευεξία μέσω του Βραβείου Νέων Ερευνητών.

 

Ποιος μπορεί συμμετάσχει;

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για το Βραβείο Νέων Ερευνητών, πρέπει να είστε κάτω από 32 ετών και να είστε φοιτητής PhD (ή ισοδύναμου επιπέδου) ή να έχετε ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές μέχρι και πριν από δύο χρόνια. Πρέπει επίσης να είστε μέλος του ECSS .

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Εάν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στο επόμενο συμβούλιο του ECSS . Πρέπει επίσης να τηλεφορτώσετε και να συμπληρώσετε το δελτίο επαλήθευσης και να το υποβάλετε στο γραφείο ECSS .