Europski portal za mlade

Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Citizens Initiative
© European Commission

Želiš li promijeniti zakon?

Što bi učinio da si na vlasti? Građanska inicijativa omogućuje ti da utječeš na politike EU-a i čak da predlažeš vlastite zakone.

Europska građanska inicijativa omogućuje ti da izravno sudjeluješ u donošenju politika EU-a pozivanjem Europske komisije da predloži novi zakon.

 

Sve počinje s idejom…

Ako imaš ideju u području politike u kojem Komisija ima ovlasti predlagati zakone, možeš predati građansku inicijativu.

Naravno, postoje neki formalni uvjeti koje prije toga moraš ispuniti – kao prvo, ne možeš to učiniti sam: tvoja inicijativa mora biti predana zajednički putem „građanskog odbora” .

Morate prikupiti 1 milijun potpisa u različitim državama EU-a.  Ako to uspijete, možda ćete nešto moći promijeniti! 

 

Što dalje?

Vaših milijun potpisa jamči da:

  • će Komisija će ozbiljno preispitati vašu inicijativu – možete se čak osobno sastati s dužnosnicima Komisije kako biste detaljno objasnili svoju ideju
  • možete predstaviti svoju inicijativu na javnoj raspravi u Europskom parlamentu

Komisija ima pravnu obavezu dati službeni odgovor u kojem će navesti kakvo će djelovanje predložiti i zašto – ili zašto ne može djelovati.

Ako Komisija odluči djelovati, to će biti u obliku službenog prijedloga novog zakona. Međutim, da bi bio donesen, zakon (obično) moraju odobriti Europski parlament i vlade EU-a koje djeluju zajedno putem Vijeća EU-a .