Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Citizens Initiative
© European Commission

Če želiš spremeniti zakonodajo

Kako bi ukrepal, če bi ti odločal? Državljanska pobuda omogoča, da vplivaš na politike EU in celo sam predlagaš predpis.

Evropska državljanska pobuda omogoča neposredno sodelovanje pri oblikovanju politike EU, saj lahko Evropsko komisijo pozoveš, naj predlaga nov zakonodajni predpis.

 

Začne se z zamislijo …

Če tvoj predlog zadeva področje politike, za katero ima Komisija pooblastila, da predlaga zakonodajo, lahko predložiš državljansko pobudo.

Seveda moraš izpolniti nekatere formalne pogoje – pobude ne moreš predložiti sam: predložiti jo moraš prek državljanskega odbora.

In pridobiti moraš milijon podpisov v več državah EU.  Šele nato lahko predlagaš sprejem novega predpisa.

 

Kaj sledi

Milijon podpisov zagotavlja, da:

  • bo Komisija resno preučila pobudo – lahko se boš tudi osebno srečal z uradniki Komisije in jim podrobneje razložil svojo zamisel;
  • boš lahko predstavil svojo pobudo na javni obravnavi v Evropskem parlamentu

Komisija mora v skladu z zakonodajo dati formalni odgovor, v katerem natančno določa, katere ukrepe bo predlagala in zakaj, oziroma zakaj ne more ukrepati.

Če se Komisija odloči za ukrep, predloži uradni predlog za novo zakonodajo. Zakonodajo morajo (običajno) sprejeti Evropski parlament in vlade EU v okviru Sveta EU.