Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mõtle, enne kui jood

Kas teadsid, et Euroopa on piirkond, kus alkoholitarbimine inimese kohta on maailmas suurim? Vii ennast kurssi faktidega, mis teevad selgeks, miks sina ja su sõbrad peaksite jooma vähem alkoholi või võiksite sellest sootuks loobuda.

 

 

Alkohol on teine olulisim terviseprobleemide riskitegur Euroopas ning märkimisväärne osa sellest probleemist lasub noorte õlul. Igal aastal sureb alkoholiga seotud põhjustel rohkem kui 55 000 eurooplast vanuses 15 kuni 29.

 

Tunne oma piire

Aastal 2011 jõi vanem kui 15-aastane keskmine iirlane rohkem kui 11,6 liitrit puhast alkoholi[TR1] . Euroopa keskmine aastane alkoholitarbimine on 10,7 liitrit.

Drink Aware on Iiri veebisait[TR2] , mis sisaldab teavet selle kohta, kuidas su keha alkoholile reageerib, kuidas võib alkohol sind füüsiliselt ja vaimselt mõjutada, ning millised kasutegurid ja tagajärjed on mõõdukal alkoholitarbimisel.

 

Ole aktiivne ja aita teistel teha teadlikke valikuid

Alkoholipoliitika noortevõrgustik Alcohol Policy Youth Network (APYN) kaasab kõiki alkoholitarbimise kahjulike tagajärgede vähendamisega tegeleda soovivaid noorteorganisatsioone ja klubisid, mida ei sponsoreeri alkoholitööstus.

 

Võrgustiku missioon on koondada noori inimesi üle kogu Euroopa, et tõsta teadlikkust alkoholiga seotud teemadel ning toetada tõhusamat alkoholipoliitikat piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. APYN pakub ka koolitusi, vahendeid ja suuniseid alkoholitarbimist käsitlevate projektide elluviimiseks.

 

Active – kainus, sõprus ja tolerantsus on motoks Euroopa noorteorganisatsioonile, kuhu kuulub rohkem kui 500 noorteühendust ning 25 000 noort, kes on otsustanud elada ilma alkoholita. Nad propageerivad alkoholivaba elustiili ja pakuvad alternatiivi neile, kes ei pea alkoholi meie kultuuri loomulikuks osaks. Active korraldab seminare, koolituskursusi, noortekohtumisi ja sotsiaalüritusi ning väljendab oma seisukohti poliitiliselt, et edendada alkoholi- ja uimastitevaba keskkonna kujundamist.

 

Kui soovid viia ellu oma kampaaniat, pakub ülemaailmne alkoholivaba maailma sihtasutus Foundation for a Drug-free World tasuta materjale ja teabemappe (näiteks brošüüri „The truth about alcohol”).

Euroopa Komisjoni programm Euroopa Noored (Youth in Action Programme) toetab noortevahetusi ja noortealgatusi, mille üheks eesmärgiks on tervislike käitumismustrite propageerimine.

 

Avaldatud: Kolmap, 11/12/2013 - 16:00


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!