Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kultuur ja loovus

Kultuur on ühiskonna üks tähtsamaid osasid. Öeldakse isegi, et kultuur on justkui nähtamatu liim, mis hoiab inimesi ja ühiskonda koos.

Kultuur on ühiskonna üks tähtsamaid osasid. Öeldakse isegi, et kultuur on justkui nähtamatu liim, mis hoiab inimesi ja ühiskonda koos. Mis on aga kultuur? See on tegelikult sama erinev, nagu on iga ühiskonna liige. Ühe jaoks on kultuur sama keel, mida räägitakse, teise jaoks on kultuur midagi hingelist, patriotismi ja ühtekuuluvuse segu. Kolmas aga tunneb, et kultuur on rahvarõivad ja traditsioonid, neljanda jaoks peitub kultuur toidus, vaadetes ja põhimõtetes. Kultuur on erinev ja seda üheselt defineerida ei saa. Aga kas peakski? Kultuuri üheks võluks ongi selle mitmepalgelisus, mis lubab seda nautida väga erinevatel inimestel, erinevates kohtades ja erineval ajal.

Palju räägitakse teiste kultuuride tundmaõppimisest. Selle all peetakse silmas seda, et minnakse teise ühiskonda, riiki või kommuuni ja õpitakse nende keskel viibides uue kultuuri kombeid, tavasid, traditsioone, uskumusi ja tõekspidamisi. Maailmas on loendamatul hulgal erinevaid kultuure, paljud neist on avatud, aga väga paljud on kinnised ning raskesti ligipääsetavad. Mõned arvavad, et mida avatum on kultuur, seda paremini see püsib ja rohkem toetajaid leiab. Teised kardavad aga, et kui kultuur on liiga avatud, muutub see tühiseks ning hääbub tänapäeva globaliseeruvas ühiskonnas sootuks. Selle ennetamiseks on mõned ühiskonnagrupid tugevalt lukustunud, hoides ja säilitades teadlikult oma kultuuri, ajalugu ja kombeid. Ega sellele ühest vastust polegi, et kuidas kultuuri hoida ja säilitada. Igal ühiskonnal ja riigil on omad viisid ja nipid, mis sobivad parimalt just neile.

Kuigi võõrad kultuurid on huvitavad, on kõige olulisem meie enda kultuuri hoidmine ja säilitamine. Sest kultuur on tegusõna ja läbi tegevuste on kõige lihtsam kultuuri elus hoida. Läbi loova tegevuse poeb kultuur inimeste südametesse ja kannab seal ilusaid vilju. Muusika, kunst, ühislaulmised ja traditsioonid, tantsupeod ning vastlapäevad – ikka koos tegemise rõõm ja lust on need, mida meenutatakse, kui tutvustatakse näiteks Eesti kultuuri. Just sellepärast on väga tähtis, et muusikud looksid eestikeelseid laule, et meie keel ja sõna säiliksid ning neid ikka kasutataks, mitte ei mindaks üle mõne muu keele peale. Oluline on ka eesti rahvalaulude ja rahvatantsude edasikandumine põlvest-põlve, sest see on miski, mis ühendab meid meie eel-ja järelkäijatega.

Õnneks loovust ja kultuuri Eestis väärtustatakse, toetatakse ning armastatakse. Meil on hulganisti armastatuid lauljaid, mitmeid teatreid ning näitlejaid, teaduskeskusi ja muuseume jne. Eks ikka võib rääkida sellest, kui palju kunstiinimesi väärtustatakse igapäevaelus, alustades arutelu palkadest ja honoraridest, vabakutseliste elude kvaliteedist ning palgatöö võimalikkusest, kuid üks on kindel – meie suurmeistrite üle on iga eestlane kindlasti uhke!

Öeldakse, et eestlased on kinnised ja vaiksed, me ei ütle tihtipeale välja asju, mida mõtleme ning oleme tagasihoidlikud. Aga sellised me olemegi ja selline ongi meie kultuur. Me sööme kartulit ja armastame sibulat, laulame mitmekümne tuhande inimesega koos laule, mille sõnad on peas isegi kolmeaastastel ning ülistame oma olümpiasangareid. Me ei räägi omavahel bussides valjult juttu ega käi naerulsui tänaval ringi, kuid see ei tee meid halvemaks teistest. See on meie kultuur ja meie riik, meie ühiskond ja meie loovus. Ja see on meie rahva jaoks parim.