European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.

Video: 

EMA Traineeship Programme


Praktikophold ved Det Europæiske Lægemiddelagentur

Har du studeret biovidenskab, medicin, jura eller informationsteknologi? Ønsker du at få et godt indblik i agenturets arbejde? Nu har du mulighed for at søge om et praktikophold ved EMA. Ansøgningsfrist er 15. juni.

Hvem kan søge?

Godkendte ansøgere vil typisk have en baggrund inden for et af agenturets fagområde, såsom:

• apotek;

• medicin;

• biovidenskab;

• sundhedspleje;

• kemi;

• informationsteknologi.

 

Agenturet modtager også gerne ansøgninger fra jurister med speciale inden for regulatoriske og medicinske anliggender samt nyuddannede kandidater med interesse i HR, budget og regnskab. Kandidater med en baggrund inden for kommunikation, public relations eller it kan også ansøge, såvel som folk med en baggrund i biblioteks-og informationsvidenskab.

 

Ansøgere skal:

• være statsborgere i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge, eller i et kandidatland;

• besidde en universitetsgrad eller tilsvarende;

• kal have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog.

 

Praktikopholdets varighed

Praktikophold starter i oktober, og varer mellem seks og tolv måneder. Agenturet betaler et tilskud på £ 1350 per måned.

 

Ansøgningsproces

Du kan du finde mere information om ansøgningsskema og reglerne for praktikophold på EMAs hjememside.