Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Erasmus+ officielt indført!

Europa Parlamentet har givet grønt lys for det nye Erasmus+ program, som fra 1. januar 2014 vil yde tilskud til flere end 4 mio. mennesker til at studere, arbejde eller være frivillig i udlandet.

Erasmus+, det nye EU-program for uddannelse, ungdom og idræt, har til mål at udvikle kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed, samt at støtte moderniseringen af uddannelses-, lærings- og ungdomssystemer. Det nye program samler alle EU's tilskudsprogrammer for uddannelse, ungdom og idræt i en ramme inkl. Programmet for Livslang Læring – Erasmus (videregående uddannelser), Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelser), Comenius (skoleuddannelse), Grundtvig (voksenuddannelse) – Aktive unge og fem internationale programmer (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og programmet for samarbejde med industrialiserede lande). Dette vil gøre det lettere for ansøgere at finde ud af, hvilke muligheder der eksisterer for dem. 

 

Hvem gavner programmet?

  • 2 millioner studerende på videregående uddannelser vil kunne uddanne sig i udlandet, bl.a. gennem 450 000 praktikpladser.
  • 650 000 studerende på erhvervsuddannelser og lærlinge vil modtage tilskud til at studere eller arbejde i udlandet.
  • 800 000 lærere, undervisere, undervisningspersonale og ungdomsarbejdere vil få hjælp til at undervise i udlandet.
  • 200 000 kandidatstuderende, der tager en fuld uddannelse i et andet land, vil kunne gøre brug af lånegarantier.
  • Over 500 000 unge vil kunne arbejde frivilligt i udlandet eller deltage i ungdomsudvekslinger.
  • Over 25 000 studerende vil modtage tilskud til fælles kandidatuddannelser, hvor man studerer på mindst to højere læreanstalter i udlandet.
  • 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, højere læreanstalter, voksenuddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer og virksomheder vil modtage støtte til at oprette 25 000 "strategiske partnerskaber", der skal fremme erfaringsudveksling og forbindelserne til arbejdsmarkedet.
  • 3 500 uddannelsesinstitutioner og virksomheder vil få støtte til at oprette over 300 "videnalliancer" og "alliancer for sektorbaserede kvalifikationer" med henblik på at styrke beskæftigelsesmuligheder, innovation og iværksætterånd.
  • 600 partnerskaber inden for idræt, herunder europæiske almennyttige arrangementer, vil også modtage støtte.