You are here

flag

Zveřejněno: 09/05/2013 22:35

Dostupné jazyky

european youth portal

Najdi si to správné středisko a zapoj se

Je participace zaklínadlo, výzva nebo přirozená součást života? Participace znamená účastnit se. Představíme-li si světy dětí, dospělých, mladých lidí jako různé břehy jedné řeky, tak by participace měla být mostem přes tuto řeku.

BrightStarPhoto21, 2005 CC BY 2.0

BrightStarPhoto21, 2005 CC BY 2.0

Participace může být společným pojítkem, způsobem, jak zahrnout různorodé myšlenky a názory do našeho života. Díky participaci můžeme snížit rizika mezigeneračních konfliktů, vytvořit mechanismy, jejichž pomocí můžeme komunikovat naše názory. Parlamenty dětí a mládeže jsou ve školách, ve školských zařízeních, v obcích i v krajích a fungují v různých podmínkách. Jinak je tomu u i školských rad, jinak u krajského parlamentu mládeže. V občanských sdruženích a střediscích volného času mají mladí možnost účastnit se podílet se na různých typech činností. Začlenění mladých lidí nebo jiných účastníků programu nebo projektu už do fáze jeho vzniku je důležitým předpokladem zdárného průběhu. Žebříček zapojení vám může pomoci v orientaci.