Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Bert Heymans, 2007 CC BY-SA 2.0
Bert Heymans, 2007 CC BY-SA 2.0

Evropské právo na internet: Být online, být naživu?

Stěhujete se do nového města nebo přesidlujete do zapadlé horské vísky? Stejně jako Filip, Eva a Laura z ukázkových příběhů máte právo na internetové připojení.

 

Filip se odstěhoval na vesnici a chce být online:

Filip se odstěhoval do odlehlé části venkova a chtěl si nechat ve svém novém domě zřídit připojení k internetu. Nejprve ho několik firem odmítlo z důvodu, že jejich síť oblast, v níž bydlí, nepokrývá. Potom se mu podařilo zjistit, kdo je poskytovatelem všeobecných služeb v zemi. Kontaktoval ho a internet mu byl do domu zaveden.

  • V Evropské unii máte nárok nechat si domů zřídit základní, cenově dostupné a kvalitní internetové připojení. To znamená, že ve vaší zemi musí existovat minimálně 1 poskytovatel internetových služeb, který vám toto připojení zajistí. V právu EU se tomuto provozovateli říká „poskytovatel všeobecných služeb“.
  •   Další informace vám poskytne národní regulační orgán ve vašem státě,  který vám také dá kontakt na poskytovatele všeobecných služeb.

 

Laura si vybírá nové připojení:

Laura si chtěla zařídit internetové připojení u sebe doma, ale nevěděla, jak kvalitní připojení by při volbě některého z balíčku služeb získala. Naštěstí měli všichni poskytovatelé internetového připojení na svých internetových stránkách uvedeny dostatečně podrobné informace o nabízených službách, jak jim to ukládá zákon.  Lauře se navíc podařilo získat další informace od státního regulačního úřadu pro elektronické komunikace.

Poskytovatel služeb má rovněž povinnost:

  • vám s dostatečným předstihem oznámit, že hodlá upravit smluvní podmínky(např. zvýšit cenu služeb)
  • umožnit vám odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že nesouhlasíte s novými podmínkami.
  • stanovit přiměřenou minimální dobu, na kterou smlouvu musíte uzavřít – např. 1 rok. Smlouvy s minimální dobou trvání 2 roky a déle jsou nezákonné.
  • vám poskytnout tyto informace obsahující: platné ceny, sazby a poplatky, včetně nabízených balíčků služeb, všeobecné smluvní podmínky, kvalita připojení (např. rychlost stahování dat).

Zdroj: Europa.eu

 

 

Eva přijela do Prahy a potřebuje se dostat zdarma na internet:

Eva si vyhledala nejbližší pobočku městské  knihovny v Praze, kde je připojení k Internetu je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma. 

  • Jelikož zatím není čtenářkou knihovny, můžete využít Internet po dobu 30 minut, pokud Internet nevyužívá registrovaný čtenář. Zabezpečení počítačů antivirovým programem je ošetřeno centrálně. Můžete využít vlastní flashky (usb disky). Můžete pracovat se soubory v programu Open Office, případně využívat tisku dle ceníku knihovny.Jako čtenářka knihovny s platným čtenářským průkazem si pak bude moct na veřejném PC rezervovat hodinu týdně. 
  • Když si Eva přinese vlastní notebook nebo kapesní počítač s Wifi-kartou může na všech pobočkách zdarma používat Wi-fi (s názvem začínajícím na „mestska knihovna“)