Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ηλεκτρονικά Προβλήματα και Ηθική

Cyber Intervention
Cyber Intervention
Παρατηρώντας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι φανερό ότι όσο πιο μεγάλος γίνεται ο ηλεκτρονικός κυβερνοχώρος, τόσο πιο πολύ αυξάνονται τα ηλεκτρονικά προβλήματα. Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός με τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών.

 

Η δική μας γενιά σημαδεύτηκε από την γέννηση και ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook, Twitter, YouTube και άλλα. Επομένως, παράλληλα με αυτή την ανάπτυξη, νέα ηλεκτρονικά θέματα έχουν δημιουργηθεί.

 

Ηλεκτρονικά Εγκλήματα

Ο όρος «ηλεκτρονικά εγκλήματα» κυρίως αναφέρεται στην ηλεκτρονική παρενόχληση, το ‘sexting’, το ηλεκτρονικό μίσος ή εχθρότητα, το ‘cyber stalking’ (ηλεκτρονική παρεμβολή) αλλά και στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και της ανωνυμίας.

 

 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι μία βίαιη πράξη με την πρόθεση να παρενοχλήσει κάποιον για διάφορους λόγους και δικαιολογίες όπως είναι οι σεξουαλικές προτιμήσεις. Ο όρος ‘sexting’, κυρίως αναφέρεται στην προώθηση ενοχλητικών ή προσβλητικών λέξεων , ή ακόμη γυμνών φωτογραφιών μέσω του  διαδικτύου (email, facebook κ.α.) ή και μέσω του τηλεφώνου. Το ηλεκτρονικό μίσος ή εχθρότητα αναφέρεται στην δημιουργία κυρίως διαδικτυακών ομάδων που βασίζονται στην βιαιότητα ή στην εχθρότητα συγκεκριμένων συνόλων όπως για παράδειγμα ενός εθνικού συνόλου. Ο ‘cyber stalker’ (ηλεκτρονικός παρεμβολέας) είναι αυτός που επεμβαίνει ηλεκτρονικά για να παρενοχλήσει άλλους, μέσω ενοχλητικών μηνυμάτων. Τέλος η παραβίαση ανωνυμίας και προσωπικών δεδομένων σημαίνει την ηλεκτρονική προώθηση προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου, χωρίς την δική του αποδοχή.

 

Πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις τους πιο πάνω όρους, για να μπορέσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου!

 

‘Ηλεκτρονική Ηθική’

 

Λόγω της ύπαρξης των ηλεκτρονικών εγκλημάτων, η ‘ηλεκτρονική ηθική’ έχει γεννηθεί. Αποτελείται από ηθικούς κανόνες που στόχο έχουν να καθοδηγήσουν για την σωστή χρήση του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το κέντρο ‘Cyberethics΄, για την από κοινού οργάνωση και τέλεση ενημερωτικών  εκδηλώσεων  που απευθύνονται σε νεαρά άτομα, γονείς και δασκάλους. Η Cyberethics αποτελεί το Κυπριακό κέντρο Διαδικτύου, το οποίο έχει σαν στόχο την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και άλλων καινούριων τεχνολογιών.

Δημοσιεύθηκε: Πε, 23/05/2013 - 10:01


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!