Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

Team Working Spirit
Team Working Spirit
Η πρακτική άσκηση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποκτηθούν εμπειρίες και δεξιότητες για τη μελλοντική σταδιοδρομία σας.

 

Η περίοδος μιας πρακτικής άσκησης μπορεί να διαρκέσει από 3 μήνες έως 1 έτος, σε όποια  περίοδο της ζωής του κάθε ατόμου, είτε τελειώνοντας τις σπουδές του είτε ψάχνοντας εργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου σας.

 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορείτε να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Κατά την πρακτική άσκηση θα μπορέσετε να εστιάσετε σε ένα επάγγελμα, κλάδο ή επαγγελματική σταδιοδρομία ενώ θα κληθείτε να ολοκληρώσετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

 

Ωστόσο, οι γενικές αυτές γραμμές δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης. Γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας έχει εκπονήσει έναν Χάρτη για μια ποιοτική πρακτική άσκηση και μαθητεία . Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στη θέσπιση νομικών ποιοτικών κριτηρίων για την πρακτική άσκηση και καλεί όσους την προσφέρουν να αναλαμβάνουν δέσμευση για την ποιότητά της.

 

Στη χώρα που είστε ή στο εξωτερικό, σε διεθνείς οργανισμούς, ή οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπάρχουν πολλές δυνατότητες πρακτικής άσκησης, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Το Eurodesk σάς παρέχει έγκυρο και επίκαιρο κατάλογο τέτοιων δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης μέσα από το ενημερωτικό έντυπο που δημοσιεύει κάθε μήνα μαζί με τις προθεσμίες τις κάθε άσκησης.

Δημοσιεύθηκε: Τετ, 22/05/2013 - 13:02


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!