Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στις Ευρωπαϊκές Αντιπροσωπείες για νέους επαγγελματίες

Σας ενδιαφέρει να μάθετε από πρώτο χέρι πως είναι να εργάζεστε για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο; Αν είστε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικό τομέα, κάντε την αίτησή σας μέχρι και τις 30 Ιουνίου!

Πρακτική άσκηση:

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) προσφέρουν σε νέους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα από τα κράτη μέλη της ΕΕ περίοδο αμειβόμενης  πρακτικής άσκησης που αρχίζει τον Μάρτιο του  2016. Η πρακτική άσκηση επιτρέπει στους επιτυχές υποψήφιους να αποκτήσουν μια εν βάθος κατανόηση του ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ και της εφαρμογής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις αυτές  είναι ανοικτή κάθε 18 μήνες. 

 

 

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

 

  • Να είστε υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
  • Να κατέχετε τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακό σε τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών της ΕΕ
  • Να έχετε άριστη γνώση της αγγλικής ή / και της γαλλικής γλώσσας, γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα,
  • Να έχετε μεγάλο ενδιαφέρον και το κίνητρο να εργαστείτε σε αντιπροσωπεία της ΕΕ. Επαγγελματική εμπειρία, εξωσχολικές δραστηριότητες όπως ο εθελοντισμός ή δημοσιεύσεις, είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τους υποψήφιους.

 

Η προ-επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η τελική επιλογή γίνεται από την ΕΥΕΔ και το ΕΚ.

 

Περίοδος πρακτικής άσκησης:

 

Στους επιτυχείς υποψήφιους θα προσφερθεί  πρακτική άσκηση επ’αμειβής διάρκειας  εννέα μηνών με πιθανότητα ανανέωσης για άλλους εννέα μήνες.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, ελέγξτε την ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης.

 

 

Καλή τύχη με την αίτησή σας!

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 12/06/2015 - 14:11


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!

Σχετικοί σύνδεσμοι