Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Αμοιβόμενες περιόδοι πρακτικής άσκησης στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

CoR
Apply for a paid traineeship at the CoR.
Κάθε χρόνο, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων και επισκέψεις μικρής διάρκειας σπουδών για νέους πτυχιούχους εντός και εκτός της Ευρώπης, προσφέροντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Οι πεντάμηνες περίοδοι  πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής των Περιφερειών και ξεκινούν από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουλίου (ανοιξιάτικη περίοδος) ή από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 

  • να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους που είναι επίσημα υποψήφια προς ένταξη χώρα,
  • να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους πριν  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
  • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

 

Οι εκπαιδευόμενοι της ΕτΠ δικαιούνται μηνιαίο επίδομα και αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδίου τους. Συμπληρωματική επιχορήγηση ύψους έως και το ήμισυ της μηνιαίας επιχορήγησης μπορεί να χορηγηθεί σε εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες.

 

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων: 

 

Για την πρακτική άσκηση της φθινοπωρινής περιόδου: 31 Μαρτίου του ίδιου έτους. 

Για την πρακτική άσκηση της ανοιξιάτικης περιόδου: 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

 

Committee of the Regions, Welcome to Trainees Candidates Video

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού έντυπου αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε: Δευ, 24/03/2014 - 16:32


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!