Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Αμoιβόμενες περιόδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

EESC
Apply for a traineeship at the EESC.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμοιβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης. Eπόμενη Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2015. Κάντε αίτηση τώρα!

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών, των καταναλωτών. 

 

Οι μακροπρόθεσμες  περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ διαρκούν πέντε μήνες, δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου μέχρι  15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου  (φθινοπωρινή περίοδος  στην υπηρεσία  άσκησης).

 

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

 

  • να είστε απόφοιτος πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών,
  • έχετε άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • έχουν αποκτήσει γνώση ενός απο τους τομείς δραστηριότητας  της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κάποιο άλλο τρόπο.

 

 

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων:

 

  • 30 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι CET (ανοιξιάτικο 5μηνο) 
  • 31 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι CET (φθινοπωρινό 5μηνο).

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του έντυπου διαδικτυακής αίτησης

 

Καλή τύχη με τις αιτήσεις σας!