Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Δομημένος διάλογος – Η φωνή σας μπορεί να ακουστεί

Ο δομημένος διάλογος είναι μια συζήτηση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για συγκεκριμένα ζητήματα. Στόχος του διαλόγου αυτού είναι να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των νέων κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη ν

Από πού να ξεκινήσετε;

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαδικασία Δομημένου Διαλόγου σε οποιαδήποτε από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικοινωνώντας απευθείας με την Ομάδα Εργασίας της χώρας σας.

 

Οι Εθνικές Ομάδες Εργασίας διεξάγουν διαβουλεύσεις με νέους, οργανώσεις νεολαίας και ιθύνοντες της εκάστοτε χώρας. Ο Δομημένος Διάλογος προωθεί τη συμμετοχή όλων των νέων, ακόμη και αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες ή δεν μετέχουν σε κάποια επίσημη οργάνωση.

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Τα αποτελέσματα όλων των εθνικών διαβουλεύσεων συγκεντρώνονται σε έγγραφα που συζητούνται στα συνέδρια νεολαίας της ΕΕ, όπου εκπρόσωποι των νέων της Ευρώπης και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να εκπέμπουν ένα ενιαίο μήνυμα προς την ΕΕ. Τα συνέδρια νεολαίας της ΕΕ διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο και φιλοξενούνται από τη χώρα που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Στην ιδανική περίπτωση, η χώρα που ασκεί την προεδρία προωθεί τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο συνέδριο νεολαίας της ΕΕ και τις παρουσιάζει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει σχετική απόφαση ή συμπεράσματα.

 

Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής;

Ο δεύτερος κύκλος του Δομημένου Διαλόγου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2012. Ο κύκλος αυτός είχε ως θέμα τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και χωριζόταν σε 3 επιμέρους θεματικές ενότητες που είχαν σχέση με τις εθνικές προτεραιότητες των χωρών που ασκούσαν την προεδρία της ΕΕ: Νέοι και Κόσμος (Πολωνία), Δημιουργικότητα και Καινοτομία (Δανία) και Κοινωνική Ένταξη (Κύπρος).

 

«Ο Δομημένος Διάλογος με απλά λόγια»

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 20/09/2013 - 14:58


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!

Σχετικοί σύνδεσμοι