Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Δράσεις Marie Sklodowska-Curie: Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ITN)

Marie Curie Actions
Ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του ερευνητή, δεν είναι πάντα εύκολο. Κι όμως, νέοι ερευνητές του σήμερα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie θέλουν να κάνουν την ερευνητική σταδιοδρομία περισσότερο ελκυστική για τους νέους ανθρώπους. Μάθετε πώς!

 

Τα δίκτυα αρχικής κατάρτισης (ITN), μέρος των δράσεων Marie Skłodowska-Curie, προσφέρουν στούς νέους ερευνητές (ESR) την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες, να συμμετάσχουν σε καταξιωμένες ερευνητικές ομάδες και να ενισχύσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

 

Τι σημαίνει αυτό για τους νέους ερευνητές;

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Κατάρτισης (ETN):

 

Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό, αλλά τρεις στο δίκτυο. Έτσι, τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες (κατά προτίμηση έως 10) ενώνονται για να προτείνουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την ETN. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί. Κάθε δικαιούχος πρέπει να προσλάβει και να φιλοξενήσει τουλάχιστον ένα ESR και η συμμετοχή φορέων από διάφορους τομείς είναι απαραίτητη.

 

Διδακτορικά στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία (ΕΙD):

 

Στην περίπτωση των ΕΙD, χρειάζονται μόνο δύο συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες : ένα ακαδημαϊκό συμμετέχοντα και ένα συμμετέχοντα από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, μία από τις προϋποθέσεις είναι ότι ο ερευνητής θα πρέπει να εγγράφεται σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα του ακαδημαϊκού συμμετέχοντα. Ο ερευνητής θα περνά τουλάχιστον 50% του χρόνου του / της στον ιδιωτικό τομέα.

Κοινά διδακτορικά προγράμματα (JDP):

 

Τουλάχιστον τρεις αποδέκτες εγκατεστημένοι σε διαφορετικές χώρες ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα κοινό διδακτορικό πρόγραμμα. Μπορούν να αναθέσουν ένα κοινό διδακτορικό πρόγραμμα  και να μοιραστούν την πρόσληψη του ερευνητή.

 

 

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

 


Όλες οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie έχουν μια bottom-up προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν κατάλληλες αναφορές σε διεπιστημονικούς τομείς  και νεοεμφανιζόμενους υπερ-επιστημονικούε τομείς στην πρότασή τους. Οι επιτυχόντες ερευνητές θα προσλαμβάνονται για διάστημα μεταξύ 3 και 36 μηνών.

 

Ποιός μπορεί να υποβάλει αίτηση;

 

Οι συμμετέχουσες οργανώσεις έχουν μέχρι τις 9 Απριλίου 17:00 (ώρα Βρυξελλών), για να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της δικτυακής πύλης Συμμετέχοντα. Σημειώστε ότι οι επιμέρους ερευνητές δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για την παρούσα πρόσκληση.

 

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν μέρος του προγράμματος Ορίζοντας 2020, το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και της καινοτομίας που έγινε ποτέ με σχεδόν 80 δισ.   χρηματοδότησης που θα διατεθεί σε περίοδο 7 χρόνων.(2014-2020).