Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τις δράσεις και τα προγράμματα που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Μάθε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο!

Στην Κύπρο η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες είναι δημόσια και ονομάζεται «Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες»

 

Τι ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη υπηρεσία;

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την λήψη των αναγκαίων δράσεων και την υλοποίηση των κατάλληλων προγραμμάτων, προκειμένου να ενδυναμώσει και να στηρίξει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό θέλει να ενισχύσει την αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία της  Κύπρου.

 

Ποια είναι η αποστολή της υπηρεσίας;

Η αποστολή αυτού του τμήματος είναι να συντονίζει και να οργανώνει την υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών για άτομα με αναπηρίες στην Κύπρο, μέσω της συνεργασίας με σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

 

Τόσο το Τμήμα όσο και το έργο της Συνομοσπονδίας, έχουν σαν σκοπό την προώθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

 

 

Ποιες είναι οι υπηρεσίες και οι κοινωνικές παροχές που προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών;

 

Η Κύπρος αποφάσισε να υιοθετήσει και να εφαρμόσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο. Οι γενικές αρχές της Σύμβασης είναι οι εξής:

 

  • Ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων
  • Η μη διάκριση
  • Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία
  • Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της ανθρωπότητας
  • Η ισότητα ευκαιριών
  • Η προσβασιμότητα
  • Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
  • Ο σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

 

Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για τις πιο πάνω αρχές από την ιστοσελίδα του «Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

 

Δημοσιεύθηκε: Τετ, 12/02/2014 - 13:55


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!