Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Γνωρίστε τα Βασικά σας Δικαιώματα!

human rights
human rights
Ποια είναι τα δικαιώματα σας; Πρέπει να υπάρχει πάντα σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε!

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τόπου διαμονής, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου.

 

Κάποια από τα βασικότερα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

 

 • Έχετε το δικαίωμα σε ένα όνομα, σε μια εθνικότητα και στην προστασία της ταυτότητάς σας. Αν ανήκετε σε μια εθνοτική, θρησκευτική ή γλωσσική μειονότητα, δεν θα πρέπει να στερηθείτε του δικαιώματός σας να καθορίσετε τη δική σας πολιτιστική ζωή, να ασκήσετε την δική σας θρησκεία ή να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα της κοινοτικής ομάδας σας.

 

 • Έχετε το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει παράνομα στην προσωπική σας ζωή ή της οικογένειάς σας. Το σπιτικό σας, η αλληλογραφία σας, η τιμή και η φήμη σας προστατεύονται από το νόμο.

 

 • Οι γονείς σας έχουν κοινή ευθύνη για το παιδί τους και την ανάπτυξή του. Έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να προσφέρουν καθοδήγηση στο πως θα πρέπει να ασκούν τα δικαιώματά τους και να σέβονται τις υποχρεώσεις τους.

 

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιοί είναι οι γονείς σας και να ανατραφείτε από αυτούς, εκτός κι αν αυτό δεν σας ενδιαφέρει.

 

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε που βρίσκονται οι γονείς σας και μπορείτε να εισέλθετε σε μια άλλη χώρα για να τους βρείτε. Οι γονείς σας έχουν το ίδιο δικαίωμα με εσάς.

 

 • Έχετε ελευθερία της γνώμης σας, εάν κάτι σας ενδιαφέρει και έχετε κάτι να πείτε για αυτό, τότε θα πρέπει οι υπόλοιποι να σας λάβουν υπόψη

 

 • Έχετε ελευθερία έκφρασης, μπορείτε να εκφράσετε τον εαυτό σας ελεύθερα και να αναζητήσετε, να λάβετε και να απορρίψετε πληροφορίες.

 

 • Έχετε ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

 

 • Έχετε ελευθερία στο συνεταιρισμό, μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με άλλους και να λαμβάνετε μέρος σε συνεδριάσεις.
   

 

Σύμβαση του ΟΗΕ και περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά!

Δημοσιεύθηκε: Πε, 23/05/2013 - 09:33


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!