Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

multiculturism
multiculturism

Πόροι SALTO για την πολιτισμική πολυμορφία

Το Salto-Youth: παρέχει οικονομική βοήθεια, πληροφορίες και κατάρτιση για θέματα πολιτισμικής πολυμορφίας

SALTO  είναι η υποστήριξη που παρέχεται για Ευκαιρίες Προηγμένης Μάθησης και Κατάρτισης. Είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από οκτώ κέντρα πόρων τα οποία ασχολούνται με Ευρωπαϊκούς τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με τον τομέα της Νεολαίας, και στηρίζει το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Περί τίνος πρόκειται;

 

Το SALTO Πολιτισμική Πολυμορφία είναι ένα από τα κέντρα αυτά.

 

Το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης περιέχει τα τρέχοντα σεμινάρια τα οποία προσφέρονται από διάφορους φορείς και οργανώσεις, όπως το SALTO, τις Εθνικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Πρόγραμμα Εταιρικής Συνεργασίας σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται με νέους στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε νέους, ηγέτες νεολαίας, μέντορες, εκπαιδευτές νεολαίας και σε άλλους ειδικούς.

 

Μάθε περισσότερα