Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

young artists
young artists

Πρόγραμμα UNESCO – Aschberg Bursaries για καλλιτέχνες (2013)

Το πρόγραμμα UNESCO-Aschberg Bursaries για το 2013 προωθεί έμπρακτα τους στόχους της Σύμβασης της UNESCO για προστασία και προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και αφορά στους τομείς δημιουργική γραφή, μουσική, εικαστικά.

Η UNESCO έχει προκηρύξει το πρόγραμμα UNESCO - Aschberg Bursaries για το 2013, που απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες, ηλικίας 25 - 35 ετών (όχι φοιτητές), οι οποίοι ενδιαφέρονται για art residencies σε συγκεκριμένες σχολές από όλο τον κόσμο, οι οποίες συνεργάζονται με την UNESCO για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μόνο μία αίτηση το χρόνο και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μόνο μία φορά στην καριέρα τους.

 

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη σχολή για την οποία ενδιαφέρεται ο καλλιτέχνης Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι διαφορετική σε κάθε σχολή (μέσα Οκτωβρίου - τέλη Νοεμβρίου 2012)
  • Η διάρκεια της διαμονής πρέπει να είναι από 1 - 3 μήνες (ανάλογα με τη σχολή)
  • Υποψήφιοι από τη χώρα στην οποία βρίσκεται η σχολή δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση
  •  

Οι σχολές προ-επιλέγουν τρεις υποψήφιους και υποβάλλουν στην UNESCO τα ονόματα. Η τελική επιλογή εναπόκειται στον Οργανισμό.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα καθώς και τον κατάλογο των συνεργαζόμενων σχολών.