Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


Άτυπη Εκπαίδευση στην Κύπρο

Η Μη-Τυπική Μάθηση είναι μία καινούρια μορφή εκπαίδευσης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, που προωθεί την εκπαίδευση μέσω ενός νέου εκπαιδευτικού τρόπου. Μάθε πως!

 

Τι είναι η Μη-Τυπική εκπαίδευση;   

Η τυπική μάθηση προσφέρεται από επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως είναι κυβερνητικά ή ιδιωτικά σχολεία. Η άτυπη μάθηση σχετίζεται με την μάθηση που επιτυγχάνεται μέσα από την καθημερινή ζωή και τις ασχολίες της όπως είναι η δουλειά ή η οικογένεια.  Η μη-τυπική μάθηση είναι μία καλά οργανωμένη και ενδιαφέρον εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν προσφέρεται από επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

Μπορείς να συμμετέχεις μόνο εάν το επιθυμείς, και πρέπει να γνωρίζεις ότι θα έχεις ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο αφού καλείσαι να συμμετέχεις ενεργά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Ακριβώς έτσι, μαθαίνεις- ‘κάνοντας’ και δημιουργώντας.   Θα μάθεις καινούρια πράγματα για τον εαυτό σου και τις ικανότητές σου. Θα εκπαιδευτείς με ένα πολύ ενδιαφέρον, διασκεδαστικό και μοναδικό τρόπο.

 

Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση και Μη-Τυπική Μάθηση

Σκοπός  του Προγράμματος  Νέα Γενιά σε Δράση είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέων. Για τον λόγο αυτό προσπαθεί να στηρίξει αλλά και να προωθήσει τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι για μη τυπική και άτυπη μάθηση.

 

Τα προγράμματα αυτά βασίζονται στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο περιβάλλον, από επαγγελματίες ειδικούς εκπαιδευτές όπως είναι οι youth pass trainers, οι οποίοι και συνήθως  δουλεύουν με συγκεκριμένες ομάδες. Στην Κύπρο μπορείς να βρεις  ένα τέτοιο εκπαιδευτή με την βοήθεια της Salto Youth.

 

Είναι αναγνωρισμένη η Μη-Τυπική μάθηση στην Κύπρο;   

Ενώ στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί η Μη-Τυπική μάθηση, στην Κύπρο παρόλο που έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, ακόμη δεν έχει καθιερωθεί ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο να πιστοποιείται η άτυπη μάθηση. Η Κύπρος βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και πολιτικές για την επίτευξη του σκοπού αυτού.