Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Eu flag Norge

Var med och påverka! Vill du engagera dig?