Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Eu flag Norge

Frivillig arbeid Ulike typer frivillig arbeid