Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Eu flag Danmark

Frivillig arbeid EVS - Europeisk volontørtjeneste