Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Как да участваш в създаването на новите закони и правила в Европа

сграда с европейското знаме
Бъди активен европеец ...
Една от основните цели на ЕС през Европейската година на гражданите - 2013 г. е да информира гражданите на ЕС за техните права
Правата на гражданите на ЕС са определени в Договора за Европейския съюз и допълват правата според националното право. Ако хората са запознати с тези права и ги използват, това не само е от полза за тях като отделни личности, но и за ЕС като цяло – икономически и под формата на по-голяма гражданска подкрепа за европейския проект.
 
От „Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.“ на Европейската комисия става ясно, че гражданите на ЕС не се ползват изцяло от своите права, защото не са запознати с тях. През същата година Европейският парламент призова Европейската комисия да обяви 2013 г. за Европейска година на гражданството, за да се насърчи дебатът за гражданството на ЕС и да се информират гражданите на Съюза за техните права.
 
През Европейската година на гражданите 2013 ще бъде насърчаван диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса в рамките на прояви и конференции в цяла Европа с цел обсъждане на тези права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда ЕС през 2020 г. Мотото на Европейската година е "Важна е Европа - важен си ти! Участвай в дебата"
 

Как да се включиш в дебата за бъдещето на Европа?

 
Знаеше ли, че сайтът на Европейската комисия „Вашият глас в Европа“ е „единна точка за достъп“ до широк кръг консултации, дискусии и други инструменти, позволяващи ви да играете активна роля в процеса на изготвяне на европейски политики. Уебсайтът има два основни раздела:
    Консултации: можеш да споделиш какво мислите за политиките на ЕС и въздействайте върху тяхната посока.
    Дискусии: имаш възможност да обсъждаш най-важните актуални въпроси и да разговаряш онлайн с лидерите на ЕС
 
Друга възможност, за да бъдеш чут е Европейската гражданска инициатива, която позволява на гражданите на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение. Стартирането на гражданска инициатива не е толкова трудно - първата стъпка е формирането на граждански комитет, който да я регистрира като "своя". Той трябва да е съставен от поне 7 граждани на ЕС на възраст, позволяваща им да гласуват на изборите за Европейски парламент (18 години, освен в Австрия, където възрастта е 16 години) и живеещи в най-малко 7 различни страни членки. Научи повече за отделните етапи в сайта на инициативата.
 

Publicerad: Fre, 14/06/2013 - 11:47


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!