Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Решете за вашия вот през май 2014 Electio

© iStockphoto.com - gunnar3000
Направили наистина избора си за твоят вот през май? Въведи www.electio2014.eu и се присъедини към новата уеб платформа - и мобилното приложение - предназначена да ви помогне да решите за кой кандидат или партия да гласуват в изборите за Европейски парламент през 2014 г.

 

 

Съответстват на Вашето гласуване

 

С гласуването на 20 важни въпроси, на които членовете на Европейския парламент (ЕП) също са гласували в последните пет години, можете да разберете кой стар евродепутат или нов кандидат отговаря на вашите мнения.

 

Избери председател

 

Резултатът от изборите за Европейски парламент ще помогне да се определи, кой ще бъде следващият председател на Европейската комисия, чрез представяне на умения и гласуването на всеки кандидат в списъка.

 

Използвайте вашия вот

 

Изборните правила за изборите за Европейски парламент се различават от държава до държава; приложимите правила са обяснени, както на равнище ЕС, така и за всяка от 28те държави-членки.

 

Платформата Electio2014 ("Electio" означава "на избор" на латински) е разработен от VoteWatch Европа, независима организация, която следи и анализира дейността на ЕП и Съвета на министрите на ЕС за вземане на решения.