Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

младежи - доброволци
Доброволчеството става все по-популярно в България

Възможности за доброволчество в България

Ако имате свободно време и искате да го посветите на някаква кауза, станете доброволец в някоя от организациите, предлагащи подобни дейности в България.

 

Service Civil International (SCI) е една от най-големите международни организации, работещи за насърчаването на култура на мира, чрез организирането и координирането на международни доброволчески проекти още от 1920 г. Тези проекти са показали, че са ефективен начин за премахване на бариерите и предразсъдъците между хора с различен произход, както и за насърчаване на мира. Всяка година хиляди доброволци работят в международни доброволчески проекти, организирани в много страни по света от SCI и техните партньорски организации.

Българският клон на организацията се нарича CVS България. Той организира всяка година различни доброволчески дейности като работни лагери, както и дългосрочни доброволчески проекти.  

Друга възможност да положиш доброволен труд в България е да подпомогнеш националния клон на Световния фонд за дивата природа (WWF)

 

Българският младежки червен кръст също предлага различни възможности за доброволчество.

 

Каритас България е нестопанска, неполитическа, независима организация, работеща в тясно сътрудничество с Католическата църква. „Каритас” реализира дейности на местно и международно ниво. Главния офис на организацията е в София, а организацията има офиси в Пловдив, Русе, Бургас, Ямбол и други градове. „Каритас” предлага различни доброволчески позиции в социалната сфера, в администрирането, организацията и осъществяването на различни кампании и инициативи.

 

Националният алианс за работа с доброволци е организация, реализираща дейност в обществена полза. Мисията на НАРД е да възроди традиция на доброволчеството в България и да подобри обществените нагласи към доброволческата работа чрез организиране на различни инициативи, включващи голям брой участници и популяризиращи ценностите на доброволчеството. Можеш да се свържеш с регионалните офиси на НАРД, за да провериш текущите възможности за доброволчество.

 

Ако все пак не успееш да намериш интересна позиция от възможностите, изложени по-горе, посети новосъздадената платформа на Timeheroes – тя съдържа непрекъснато актуализираща се база данни от доброволчески инициативи в цялата страна, в които можеш да участваш.