Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


The SeaMeCycle (day 1)

7 cyclists go to Norwich by bike. The focus is that young people can travel by bike cheaply and healthily from city to city and country to country.

The SeaMeCycle Diaries || Day 1