Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Kinderrechtencoalitie vraagt aandacht voor impact van de crisis op jon

(c) Mediaraven
Het negende Kinderrechtenforum van de Kinderrechtencoalitie bundelt de conclusies van de Kinderrechtencoalitie over de impact van de crisis op kinderen en jongeren.

Het Kinderrechtenforum wil beleidsmakers sensibiliseren en aanmoedigen om te investeren in jeugd in plaats van hen als een besparingspost te zien.

 

Nood aan menselijke maatregelen

“De berichtgeving over de crisis zet volwassenen altijd centraal," zeg Farah Laporte van de Kinderrechtencoalitie. “Kinderen blijven onderbelicht terwijl ook zij slachtoffers van de crisis zijn.” De crisis aanpakken door te besparen op sociale bescherming is geen goed idee want hierdoor neemt de kwetsbaarheid alleen maar toe. Economische groei is niet zaligmakend, "we hebben nood aan adjustment with a human face," stelt Farah Laporte nog.

 

Investeren in kinderen is geen vrijblijvende keuze

De Kinderrechtencoalitie vraagt aan de Vlaamse regering de automatische toekenning van rechten, zoals de schooltoelage. Ze vraagt ook een gewaarborgd minimuminkomen dat minstens gelijk is aan de armoedegrens.

Met haar aanbevelingen wil de Kinderrechtencoalitie vooral de situatie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties aankaarten. Zo moet de regering drempels weggewerken zodat alle kinderen en jongeren toegang krijgen tot het reguliere jeugdwerk. De Kinderrechtencoalitie vraagt ook dat de regering maatregelen neemt om het watervalsysteem in het onderwijs een halt toe te roepen.

 

Ook de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden laat de Kinderrechtencoalitie niet onberoerd. De organisatie stelt vast dat ook de ontwikkelingsbudgetten als gevolg van de crisis inkrimpen. Vandaag besteedt België slechts 0,47% van het bnp aan ontwikkelingshulp. De Kinderrechtencoalitie wijst de overheid op haar engagement om 0,7% van het bnp te investeren in ontwikkelingshulp. 

Besparingen in tijden van crisis doen de armoedecijfers stijgen en stimuleren uitsluiting. Dit heeft niet alleen levenslange negatieve effecten op wie vandaag in armoede terecht komt maar ook op volgende generaties. “Investeren in kinderen is daarom geen vrijblijvende keuze," besluit Farah Laporte.

 

De Vlaamse regering, een regering met een missie

Minister van armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) kreeg de kans om haar beleid te verdedigen voor een uiterst kritisch publiek. Ze benadrukte dat de regering al heel wat inspanningen levert. “Armoede is meer dan het gebrek aan financiële middelen," stelde ook de minister.

Binnen elk beleidsdomein wordt daarom nagedacht over maatregelen om de armoede aan te pakken. Zo introduceerde minister van cultuur Joke Schauvliege (CD&V) onder andere de UITpas door  en zorgde minister van onderwijs Pascal Smet (SP.A) voor meer leerkrachten in het kleuteronderwijs. Even leek het alsof het Kinderrechtenforum voor deze voorbeeldige regering niet nodig was.

Mevrouw Lieten kon echter niet om het feit heen dat de regering niet goed op weg is om haar doelstellingen uit het Pact 2020 te halen. De armoede blijft stijgen, ook bij kinderen. De oorzaak hiervan ligt volgens Ingrid Lieten bij bepaalde sociale situaties. Lieten geeft het bijvoorbeeld van eenoudergezinnen. Voltijds werken én voor de kinderen zorgen is moeilijk, en dat terwijl rondkomen met één inkomen ook al geen sinecure is. De regering moet volgens Lieten dus extra inzetten op maatregelen voor gezinnen in dit soort kwetsbare situaties.

 


(c) 2013 - Mediaraven - Maartje Musschoot en Astrid Van den Eede

Gepubliceerd: Wo, 08/01/2014 - 12:22


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!