Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Как да насърчим повече млади хора в Европа да станат доброволци?

До:31/12/2016

Споделете идеите си с Тибор Наврачич, европейския комисар по въпросите на младежта, за това как младежите по-лесно да се ангажират в общностите си чрез доброволчески и други дейности.

Sorry this consultation is now closed
Достъпни езици: bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu is it lt lv mk mt nl no pl pt ro sk sl sv tr

въведение

Тибор Наврачич, европейският комисар по въпросите на младежта, има за цел да помогне на повече млади хора да се ангажират в своите общности чрез доброволчество и други дейности. Неотдавна той лично обсъди общо темата с млади хора онлайн, а сега би искал да чуе мнението на много повече млади хора от цяла Европа.

Той би искал да чуе вашите идеи и виждания за това как може да се улесни ангажирането на младите хора в техните общности.

Вашите идеи ще се използват за повлияване на политиките и практиките на европейско и национално равнище.

Дискусиите с млади хора, както и официални изследвания по темата, определиха някои от причините, поради които младите хора не се ангажират в своите общности чрез доброволчество и други дейности. Сред тях са:

 • Липса на мотивация и информация за това как да се започне доброволческа дейност,
 • Твърде малко примери, които да вдъхновят младите хора,
 • Недостатъчно информация за възможности и проекти, които са налице,
 • Разходите за участие могат да бъдат твърде високи,
 • Много слабо признание за вложените усилия,
 • Слабо приемане от страна на потенциални работодатели на уменията, придобити чрез тези дейности.

Искаме да научим мнението ви за това какво да се направи за намаляване и премахване на пречките, както и всичко друго, затрудняващо младите да се ангажират в живота на своите общности.

Моля, отделете време за всеки въпрос и изложете своите идеи и предложения.

С нетърпение очакваме да прочетем мнението ви!

Върнете се отново по-късно, за да оцените всички предложения и да ни помогнете да разберем кои са най-важни за вас.

Можете да следите напредъка на тази консултация, като харесате нашия профил във Facebook и ни следите в Twitter.

Ние също ще ви държим в течение по електронната поща, ако въведете вашия електронен адрес след публикуване на идея или мнение (това е доброволно — вашите коментари ще бъдат регистрирани безопасно дори ако решите да не ни предоставите електронен адрес!)

Благодарим ви за участието!

контекст

Доброволчеството в Европа

Последните изследвания за доклада на Европейския съюз за младежта през 2015 г. показват, че около една четвърт (25 %) от младите хора в ЕС са участвали в някаква доброволческа дейност. Тези проучвания обаче показват, че нивата на участие се различават значително в държавите, като най-високите са 40 %, а най-ниските са около 10 %.

Графиката по-долу показва различните нива по страни от ЕС.

Показател на ЕС за младежта: Участие на младите хора (на възраст 15—30 години) в организирани доброволчески дейности по държави, 2011 и 2014 г. (Източник: Експресно проучване на Евробарометър № 319 — „Младежта в движение“, 2011 г., и експресно проучване на Евробарометър № 408 „Европейската младеж“, 2014 г.)

Проучването показва също, че с напредването на възрастта все по-малко хора участват в някакъв вид доброволческа дейност. През 2014 г. в ЕС 29 % от хората на възраст 15—19 години са участвали активно, но само 23 % от хората на възраст 25—29 години.

Графиката по-долу показва разнообразието от дейности, в които младите хора са се ангажирали като доброволци, като най-популярните са свързани с благотворителност, проекти и дейности за хуманитарна помощ и помощ за развитие, и дейности, свързани с образование, обучение и спорт:

Основни теми на доброволческите дейности, осъществявани от младите хора (на възраст 15—30 години), средно в 28-те държави от ЕС, 2014 г. (източник: Експресно проучване на Евробарометър № 408 — „Европейската младеж“, 2014 г.)

Кой е отговорен за ангажирането в общността?

Обществената ангажираност и доброволческата дейност най-често се осъществяват на местно равнище и са организирани от групи, като например НПО, общностни групи, клубове и асоциации, както и местни органи. Отговорност за политиките и законодателството за обществената ангажираност и доброволческата дейност носят националните правителства на 28-те държави от ЕС. Тази отговорност може да бъде прехвърляна към органите на регионалното и местното управление, в зависимост от начина, по който държавата е организирана.

Европейската комисия и европейският комисар по въпросите на младежта могат да помагат на държавите членки да внасят подобрения, като предлагат нови политики, провеждат научни изследвания, ръководят проекти и споделят добри практики между различните държави. Това се извършва в сътрудничество с държавите членки чрез европейска стратегия за младежта, която съдържа раздел за доброволческата дейност.

Европейската комисия отговаря и за международни доброволчески инициативи като Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“) и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Тя спомага и за насърчаване на доброволчеството чрез Европейския младежки портал и чрез финансово подпомагане чрез програмата „Еразъм+“.

участвайте

Много ви благодарим за всички мнения по въпросите. В момента ги анализираме и превръщаме в предложения, които ще можете да оценявате от посочената по-горе дата нататък — моля, върнете се тогава и оценете всички идеи! Междувременно можете да разгледате всички коментари, които са публикувани по този въпрос.

всички въпроси

1

преглед

Как можем да вдъхновим повече млади хора като теб да работят като доброволци?

Какво да направим, за да насърчим повече млади хора като теб да работят като доброволци в своите общности? Как можем да променим нагласите на младите хора, за да стане участието в доброволческа дейност по-общоприето и по-привлекателно? И кой според теб трябва да поеме отговорност за това — самите млади хора, училищата, колежите, университетите, НПО, работодателите, местните власти, националните правителства, Европейската комисия?

2

преглед

Кой е най-добрият начин да те информираме как можеш да участваш в доброволческа дейност в твоята общност?

Има много различни начини за извършване на доброволческа дейност в твоята общност, а много организации търсят млади хора, които да се включат. Как можем да ти помогнем по-лесно да намериш проекти и организации, които биха били от интерес за теб? Кои са най-добрите начини, за да ти покажем, че такава информация съществува?

3

преглед

Какво да направим, за да гарантираме, че усилията ти като доброволец се признават?

Доброволчеството може да бъде трудна работа и да отнема много от времето ти, но също така е и чудесна възможност да усвоиш нови умения, които могат да ти бъдат от полза, когато се опитваш да си намериш работа или да те приемат в колеж или университет. Как трябва да гарантираме, че всички усилия, които полагаш, са признати? И какво трябва да се направи, за да се гарантира, че предприятията и всички останали напълно разбират и приемат новопридобитите от младите доброволци умения?

4

преглед

Какво още трябва да се направи, за да ти бъде по-лесно да започнеш доброволческа дейност?

Какво друго трябва да се промени, за да бъде по-лесно за теб и за други млади хора да извършвате доброволческа дейност във вашите общности? Например, можеш ли да си позволиш да работиш като доброволец? Или заради работата или училището нямаш достатъчно време за доброволческа дейност? Съществуват ли въпроси, свързани със застрахователните, здравните или социалноосигурителните системи, поради които ти е трудно да работиш като доброволец? Или нещо друго? Кажи ни!

споделете мнението си

Много ви благодарим за всички мнения по въпросите. В момента ги анализираме и превръщаме в предложения, които ще можете да оценявате от посочената по-горе дата нататък — моля, върнете се тогава и оценете всички идеи! Междувременно можете да разгледате всички коментари, които са публикувани по този въпрос.

1 Как можем да вдъхновим повече млади хора като теб да работят като доброволци?

Какво да направим, за да насърчим повече млади хора като теб да работят като доброволци в своите общности? Как можем да променим нагласите на младите хора, за да стане участието в доброволческа дейност по-общоприето и по-привлекателно? И кой според теб трябва да поеме отговорност за това — самите млади хора, училищата, колежите, университетите, НПО, работодателите, местните власти, националните правителства, Европейската комисия?

 • Гарантиране на това децата от малки да разполагат с информация в училище за предимствата от доброволчеството

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
 • Популяризиране на истории от истинския живот на доброволци

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
 • Предоставяне на поощрения под формата на награда и/или церемония по награждаване

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
 • Предоставяне на по-голямо разнообразие от забавни възможности, от които да може да се направи избор, както на местно ниво, така и отвъд него

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
 • Предоставяне на подкрепа и ресурси на младите хора, за да осъществяват собствени неформални доброволчески проекти

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
 • Включване на изграждането на общност като част от учебната програма

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
 • Въвеждане на изискване за практически опит, придобит чрез доброволческа трудова дейност, за постъпване в университет, редом с дипломите за средно образование

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
 • Създаване на телевизионен сериал, чийто главен герой да е доброволец

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
 • Привличане на знаменитости за популяризиране на доброволчеството

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
 • Въвеждане на изискване за практически опит, придобит чрез доброволческа трудова дейност, за постъпване на работа, също както квалификациите

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
2 Кой е най-добрият начин да те информираме как можеш да участваш в доброволческа дейност в твоята общност?

Има много различни начини за извършване на доброволческа дейност в твоята общност, а много организации търсят млади хора, които да се включат. Как можем да ти помогнем по-лесно да намериш проекти и организации, които биха били от интерес за теб? Кои са най-добрите начини, за да ти покажем, че такава информация съществува?

 • Предоставяне на средства и подкрепа на училищата за осигуряване на по-добра информация относно предимствата на доброволчеството и начините за извършването му

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
 • Използване на социалните медии за споделяне на информация относно конкретни възможности

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
 • Подобряване на координацията между организациите, предлагащи възможности за доброволчество, и университетите, така че студентите да могат да научават за възможности, които имат отношение към обучението им

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
 • Създаване на атрактивни промоционални материали и кампании (напр. телевизионни, онлайн и офлайн кампании)

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
 • Създаване на приложение за социални медии с информация за възможности за доброволчество на местно ниво, като те се показват също и на виртуална карта

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
 • Подобряване на Европейския младежки портал, така че да може да се актуализира по-лесно

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
 • Инвестиране в популяризирането на Европейския младежки портал, така че да се превърне в мястото, към което всички доброволци и организации да се обръщат

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
 • Гарантиране на това, че във всяка класна стая са поставени постери за доброволчеството

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
 • Лансиране на мащабна кампания „Можеш да го направиш“, като се работи с редица местни проекти и се направи представяне в училищата

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
 • Насърчаване на родители и учители активно да се включват в дейности в своите общности

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
3 Какво да направим, за да гарантираме, че усилията ти като доброволец се признават?

Доброволчеството може да бъде трудна работа и да отнема много от времето ти, но също така е и чудесна възможност да усвоиш нови умения, които могат да ти бъдат от полза, когато се опитваш да си намериш работа или да те приемат в колеж или университет. Как трябва да гарантираме, че всички усилия, които полагаш, са признати? И какво трябва да се направи, за да се гарантира, че предприятията и всички останали напълно разбират и приемат новопридобитите от младите доброволци умения?

 • Предоставяне на удостоверение на всеки доброволец, което е свидетелство за доброволческите дейности и придобитите умения

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
 • Гарантиране на това, че политиките в областта на заетостта в глобален мащаб признават уменията, придобити чрез доброволчество

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
 • Предоставяне на образователни кредити за доброволческа работа

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
 • Улесняване на намирането на работа за млади хора, които са били доброволци

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
 • Въвеждане на изискване за това дружествата да дават публичност относно действията им по отношение на корпоративната социална отговорност

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
 • Даване на гласност на мнения от практиката на доброволци, така че обществото да придобие разбиране и знания за изключително важната роля на доброволците

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
 • Гарантиране на това, че работодателите са запознати с Youthpass

  Current rating: 4 / 5 51 votes
 • Предоставяне на бивши доброволци на качествени препоръки, които те да могат да използват, когато кандидатстват за работни места (напр. препоръчителни писма)

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
4 Какво още трябва да се направи, за да ти бъде по-лесно да започнеш доброволческа дейност?

Какво друго трябва да се промени, за да бъде по-лесно за теб и за други млади хора да извършвате доброволческа дейност във вашите общности? Например, можеш ли да си позволиш да работиш като доброволец? Или заради работата или училището нямаш достатъчно време за доброволческа дейност? Съществуват ли въпроси, свързани със застрахователните, здравните или социалноосигурителните системи, поради които ти е трудно да работиш като доброволец? Или нещо друго? Кажи ни!

 • Осигуряване на финансова издръжка за покриване на разходи и отмяна на вноските за социално осигуряване и застраховка на доброволци

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
 • Даване на възможност за кандидатстване за доброволчески места на индивидуален принцип подобно на кандидатстването за работа, т.е. без да е необходима изпращаща организация

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
 • Създаване на повече краткосрочни възможности, за които да може да се кандидатства също в кратък срок

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
 • Популяризиране и предоставяне на подкрепа за млади хора от всички части на обществото

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
 • Оказване на подкрепа за социалните услуги при подпомагане на участието на социално изключените младежи

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
 • Предоставяне на повече възможности за млади хора под 18-годишна възраст и удължаване на възрастовата граница до 35 години

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
 • Призоваване на работодатели и университети да бъдат по-гъвкави, така че да се съобразяват с доброволчески ангажименти

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
 • Позволяване на групи приятели да извършват доброволчески дейности по проекти заедно

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
 • Свързване на училища с местни организации, нуждаещи се от доброволци

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
 • Гарантиране на това новите НПО също да имат шанс да получат финансиране за доброволческа дейност

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
 • Опростяване на процеса (напр. процедури за акредитиране) за организациите – по този начин те ще са в състояние да предлагат повече възможности за доброволческа дейност

  Current rating: 5 / 5 1 vote
 • Създаване на стандартни споразумения с частния сектор (напр. доброволчеството трябва да дава облекчения на лицето за данъчни ставки или при кандидатстване за ипотека)

  Current rating: 5 / 5 1 vote

обратна връзка

Тази консултация още тече и затова резултатите все още не са налице. Ако оставите вашия електронен адрес, след като публикувате вашата идея или предложение, ние ще ви държим в течение по електронната поща. (Ако желаете да спрете да получавате тези електронни съобщения, моля, свържете се с нас на посочения адрес в раздела за контакти.)

Можете да следите тази консултация и чрез нашия профил във Facebook и в Twitter, като използвате хаштаг #AskNavracsics.

Тази консултации ще приключи на 31/12/2016 г. и веднага щом процесът на оценяване завърши, резултатите ще бъдат автоматично изчислени и показани за всеки въпрос.

Предложенията и техните оценки ще бъдат анализирани, за да се разбере по-добре какво е необходимо и кой най-добре може да го осъществи, например какво трябва да се направи на европейско равнище и за кои промени са отговорни националните правителства.

Планирано е комисарят в тази област да обяви окончателните резултати и какви последващи действия ще бъдат предприети. Резултатите и плановете за последващи действия също ще бъдат публикувани тук след конференцията на ЕС по въпросите на младежта.

За контакти

Тази консултация се провежда от отдела по политика за младежта на ГД „Образование и култура“ на Европейската комисия от името на Европейския комисар по въпросите на младежта Тибор Наврачич.

Ако имате въпроси, свързани с консултацията, или ако желаете да спрете да получавате електронни писма от нас, моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес: eac-eyp@ec.europa.eu

Можете също да се свържете с нас чрез нашия профил във Facebook или в Twitter @EuropeanYouthEU.