Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

© shutterstock.com - dotshock
© shutterstock.com - dotshock

Suomalaiset nuoret eivät liiku tarpeeksi

Ainoastaan kolmasosa 16−18-vuotiaista suomalaisnuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi ja kolmasosa nuorista liikkuu selvästi liian vähän. Tarvitset aktiivista liikuntaa tietokoneen ja television ääressä istumisen lomaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan lähes puolet 12−14-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi (koulutuntien ulkopuolista liikuntaa vähintään viisi kertaa viikossa), mutta 16−18-vuotiaista enää kolmasosa. Reilu 10 % 12−14-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta selvästi liian vähän. Vanhemmissa ikäryhmissä selvästi liian vähän liikkuvia on jo kolmasosa. 

 

Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku?

Terveytensä kannalta vähän liikkuvia lapsia on yhä enemmän ja täysin liikunnasta ulkopuolelle jäävien määrä on kasvanut hälyttävästi. Lapsena aloitetulla liikunnalla on selkeä yhteys elinikäiseen terveyteen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Aikuisten velvollisuutena on sallia lapsen liike ja luoda liikkumisen mahdollisuuksia.

 

Lasten liikkumattomuuden taustalla on useita eri tekijöitä. Lasten arkiliikunta on selvästi vähentynyt istuvan elämäntavan lisääntyessä. Liikunnan sijaan valitaan istuvia ajanviettotapoja, esim. tietokoneella pelaamista, matkat kouluun tai päivähoitoon sujuvat auton kyydissä. Vanhempien merkitys liikunnalliseen elämäntapaan tutustuttamisessa on merkittävä. Ilman aikuisen kannustusta ja hyväksyntää, lapsen on vaikea omaksua liikunnallista elämäntapaa. Ongelma ei ole niinkään liikuntaharrastamisen vähenemisessä, vaan luonnollisen liikkumisen, fyysisen temmellyksen vähenemisenä ja puutteena.

 

Liikunnalla potkua päivään!

Istumisen ja ruutuajan lomaan tarvitset liikuntaa. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa suositusten mukaan olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Pitkäaikainen istuminen huonossa asennossa tietokoneen tai pelilaitteiden ääressä aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, päänsärkyä ja silmäoireita.  Liikunta auttaa myös painonhallinnassa. Nuoren tulisi liikkua vähintään 1 1/2 tuntia päivässä, josta puolet reipasta liikuntaa. Rytmitä päiväsi siten, että saat liikuntaa koulumatkoilla, välitunneilla, liikuntatunneilla, kerhoissa ja harrastuksissa, kavereiden ja perheen kanssa jne. 

 

Löydä oma tapasi liikkua

Liikunnan tulisi olla monipuolista ja ikään sopivaa. Liikunnan harrastusmahdollisuuksia  on satoja erilaisia, joten kokeile ja löydä oma lajisi. Uusien liikuntalajien kokeileminen ja välineiden lainaaminen on usein mahdollista oman paikkakuntasi liikuntatapahtumissa. Niistä tiedotetaan mm. paikallisissa sanomalehdissä ja kuntien kotisivuilla sekä liikunta- ja urheilujärjestöjen sivuilla.