Uporabljate starejšo različico brskalnika Microsoft Internet Explorer. Optimalno uporabo spletišča omogoča različica 9, zato priporočamo, da nagradite svoj brskalnik, saj boste le tako lahko uporabljali vse funkcije spletišča. Novejšo različico brskalnika Internet Explorer lahko prenesete z Microsoftovega spletišča http://www.microsoft.com.

Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.


flag

Evropska prostovoljska služba


Prostovoljstvo v Evropi

Prostovoljno delo ima pomembno vlogo v Evropi, vendar so razmere v vsaki državi drugačne. Raziščite možnosti prostovoljstva v Evropi: kaj prostovoljci delajo, njihovo število in starost?

Opredelitev prostovoljstva

Evropski mladinski forum prostovoljske dejavnosti opredeljuje kot delo:

  • ki ga oseba opravlja po lastni volji in zahteva čas in energijo ter koristi drugim in družbi kot celoti,
  • ki je neplačano (čeprav lahko prostovoljec prejme nadomestilo za stroške, neposredno povezane z delom),
  • ki je neprofitnega značaja in se opravlja zlasti v sodelovanju z nevladno organizacijo, in torej nima za cilj materialne ali finančne koristi,
  • ki ne nadomešča plačane zaposlitve.

 

Prostovoljstvo v EU

Prostovoljstvo ima v državah Evropske unije različno zgodovino. Nekatere imajo že dolgo tradicijo prostovoljnega dela, v drugih se prostovoljstvo šele razvija ali pa sploh še ni uveljavljeno. Leta 2007 je v javnomnenjski raziskavi Eurobarometer 30 % Evropejcev dejalo, da opravljajo prostovoljno delo. Po nekaterih ocenah je skupno število prostovoljcev v EU od 92 do 94 milijonov odraslih oz. 23 % vseh evropskih prebivalcev, starejših od 15 let. V zadnjih desetih letih se je število aktivnih prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v EU na splošno povečalo.

Evropska komisija je leto 2011 določila za evropsko leto prostovoljstva in s tem dala priznanje približno 100 milijonom Evropejcem, ki opravljajo prostovoljno delo. Hkrati je želela ljudem pomagati pri udeležbi v prostovoljstvu in izboljšati kakovost prostovoljstva v Evropi.

Komisija si prav tako prizadeva izboljšati in spodbujati prostovoljstvo med mladimi, zlasti prostovoljstvo v drugih državah EU. Evropska prostovoljna služba je najbolj znan evropski program, ki mladim ponuja prostovoljske izkušnje v tujini.

 

Mladi prostovoljci

Leta 2007 je v EU živelo 96 milijonov mladih, starih od 15 do 29 let. Vendar delež mladih ni enak v vseh državah: največje število mladih je na Irskem, Cipru, Slovaškem in Poljskem, medtem ko jih je najmanj na Danskem, v Nemčiji in Italiji.

Te razlike so vidne tudi v prostovoljstvu – prostovoljno delo mladih in mladih odraslih je najbolj razširjeno v Vzhodni Evropi (denimo Bolgariji, Češki, Latviji, Litvi, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji) in Španiji. Na Slovaškem je tako denimo kar 70 % vseh prostovoljcev mlajših od 30 let, na Poljskem pa se je število mladih prostovoljcev med letoma 2001 in 2005 celo potrojilo. Po drugi strani je v Zahodni Evropi delež prostovoljcev v vseh starostnih skupinah približno enak.

Na razširjenost prostovoljstva močno vpliva zgodovina, politika in kultura družbe in države, vendar verjamemo, da je mogoče navade spremeniti in še okrepiti prostovoljstvo v Evropi. Morda že zdaj opravljaš prostovoljno delo, ne da bi se tega sploh zavedal: pomagaš v lokalnem športnem društvu ali društvu upokojencev ali pa sodeluješ v čistilnih akcijah v gozdovih ali na morskih obalah. Športne dejavnosti in dejavnosti v naravi sta glavni področji prostovoljnega dela v Evropi, sledijo jim izobraževanje, umetnost in glasba ter kulturna društva.