You are here

flag

Julkaistu: 23/04/2013 17:18

Opi ammatti

Olitpa vielä koulussa tai jo korkeakoulututkinnon suorittanut, ammatillinen koulutus voi auttaa sinua valmistautumaan globaaleille työmarkkinoille ja antaa sinulle urapolkusi jossakin käänteessä tarvitsemiasi erityistaitoja.

A picture

© shutterstock.com - artiomp

Keskiasteen tason koulutusta edellyttäviä työtehtäviä on edelleen huomattavasti enemmän kuin sellaisia, joihin tarvitaan korkeakoulututkintoa. Ammatillisesta koulutuksesta on siis ilmeistä hyötyä.

 

Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta saa  ammatinvalinnanohjauksen kansallisten resurssikeskusten Euroguidance-verkosta.

 

Ammatillisilla opinnoilla on yhteyksiä oppisopimusjärjestelmään – molemmissa käytännön työkokemus yhdistyy teoriaan. Ammattiopintoja voi suorittaa keskiasteella, keskiasteen jälkeen ja jatkokoulutuksena. Korkeakouluopintoja ne eivät kuitenkaan vastaa.

 

Jos olet opiskelija, voit parantaa työtaitojasi ulkomaisilla harjoittelujaksoilla Leonardo da Vinci -ohjelman puitteissa.

 

Parannetaan ammatillisen oppimisen arvostusta

Useat eurooppalaiset hankkeet pyrkivät tehostamaan ammatillisessa koulutuksessa saavutettujen taitojen ja tutkintojen tunnustamista: