You are here

flag

Dátum uverejnenia: 23/04/2013 17:25

Nauč sa remeslu

Ešte stále študujete? Práve ste ukončili vysokú školu? Odborná príprava vám môže dať zručnosti, ktoré sú žiadané na globálnom trhu práce.

A picture

© shutterstock.com - artiomp

Počet pracovných miest, ktoré si vyžadujú stredoškolské vzdelanie, ešte stále prevyšuje počet voľných pracovných miest pre absolventov vysokých škôl.

 

Viac informácií o odbornom vzdelávaní vám poskytne Euroguidance – poradenské centrum pre odborné vzdelávanie.

 

Vzdelávanie v odborných a učňovských stredných školách v sebe zahŕňa nielen teóriu, ale aj získavanie konkrétnej pracovnej praxe. Môže sa uskutočňovať na strednej, nadstavbovej alebo vyššej úrovni, ale nie je rovnocenné s vyšším vzdelávaním.

 

Ak ešte študujete, môžete si svoje pracovné zručnosti zlepšiť prostredníctvom stáže v krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu Leonardo da Vinci.

 

Efektívnejšie uznávanie odborného vzdelania

 Existuje viacero európskych iniciatív zameraných na zlepšenie uznávania dosiahnutého vzdelania a zvýšenie kvality zručností a kvalifikácie získaných prostredníctvom systémov odborného vzdelávania: