You are here

flag

Publisert: 16/08/2013 13:22

Tilgjengelige språk

european youth portal

Mobbing på nettet

Ettersom de fleste unge bruker mobiltelefoner og Internett jevnlig, har mobbing på nettet økt de siste årene. Vil du vite hvordan du kan bekjempe og forhindre nettmobbing?

© iStockphoto.com - DanielBendjy

© iStockphoto.com - DanielBendjy

Nettmobbing er som annen mobbing, bare at det skjer et annet sted. Det kan være via e-post, tekstmeldinger, chatting, mobiltelefon eller andre sosiale medier eller annen type teknologi. Brukhue.no skriver at undersøkelser viser at mobbing som skjer på nett og mobil kan oppleves som verre enn vanlig mobbing. Det blir ikke borte så lett, og kan enkelt deles med mange.

 

Kamp mot nettmobbing

Europarådet har startet en arbeidsgruppe for ungdom mot hatefulle ytringer på nett for å bekjempe rasisme og diskriminering på nettet. Mellom 2012 og 2014 har ungdommer og ungdomsorganisasjoner muligheten til å få opplæring i hvordan de kan gjenkjenne og iverksette tiltak mot slike situasjoner. Opplæringen er konsentrert om et kurs og organisering av nettkampanjer, og målsettingen med prosjektet er handling og inngripen.

Selv om netthets skjer på nett, finnes det en rekke ting du kan gjøre utenfor nettet for å kjempe mot den. Hos organisasjonen Stop Cyper Bullying (Stopp nettmobbing) får du et kampanjesett med mye informasjon om hvordan du forhindrer eller bekjemper nettmobbing på skolen eller i nærmiljøet.

 

Nettmobbing i Norge

I følge eukidsonline.net sier 31 % av norske barn at de har blitt mobbet – på nettet eller utenfor. 15 % av norske barn mellom 9-16 år har opplevd at noen har vært slemme mot dem eller mobbet dem via nett eller mobil oftere enn en gang i måneden. Ung.no viser til at så mange som 70 prosent av Norges barn og unge sier de har vært utsatt for digital mobbing eller kjenner én eller flere som har blitt det.

 

Det er fokus på nettbruk og nettmobbing i Norge, og det er laget flere kampanjer og nettsider om temaet. Her er noen av dem:

  • Dubestemmer.no er en norsk nettside med mål om å øke ungdoms bevissthet rundt og kunnskap om personvern på nett. På siden finner du blant annet hefter og filmer tilpasset ulike aldersgrupper. De har også mange nyttige lenker til andre nettsteder som tilbyr god informasjon om personvern og sikker nettbruk.
  • Slettmeg.no er en tjeneste som gir råd og veiledning til deg som ønsker å få slettet eller rettet personopplysninger publisert på nettet. De kan kontaktes på mobil, mail eller via nettsidene.
  • Bruk hue er navnet på Norges største kampanje mot nettmobbing, som har reist rundt i hele landet på skoleturné.
  • Redd Barna i Norge har fokus på nettvett på sine nettsider. De har samlet fakta om barns nettbruk, laget nettvettregler og gir god informasjon både til foreldre og barn/ungdom.
  • Medietilsynet i Norge har laget siden Tryggbruk, med tips om trygg nettbruk til barn og ungdom, foreldre og skolen.
  • Barnevakten.no har mye god informasjon om nettbruk og mobbing på nett.
  • Behov for å snakke med noen? Kors på halsen er en gratis telefontjeneste for ungdom, hvor du kan snakke om alt- også om livet på nett. De har også eget diskusjonsforum om trygghet på nett.