Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Mladinska konferenca na Danskem, 2012

Naj na kratko predstavimo, kaj se je zgodilo v drugi fazi ciklusa strukturiranega dialoga o „udeležbi mladih v demokratičnem življenju v Evropi“, ki jo je sklenila mladinska konferenca EU pod danskim predsedstvom EU.

Od 18. do 21. marca 2012 so predstavniki različnih mladinskih organizacij in vladni uradniki iz držav EU, držav kandidatk EU in drugi deležniki v kraju Sorø na Danskem razpravljali o aktivni udeležbi mladih v družbi ter o zaposlovanju.

 

Na tridnevni konferenci so se osredotočili na spodbujanje ustvarjalnosti in znanja pri mladih. Delavnice so obravnavale motivacijo, podporne mehanizme, inovativnost in medije.

 

Delavnica A: Udeležba mladih in volitve

 

Delavnica B: Starost za pridobitev volilne pravice

 

Delavnica C: Papirne brisače, Segway in riba

 

Delavnica D: Novi program na področju izobraževanja in mladine

 

Delavnica E: Podporni mehanizmi in udeležba

 

Delavnica F: Mediji in udeležba

 

Delavnica G: Udeležba mladih in inovativnost