Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Mladinska konferenca na Cipru, 2012

Tretja faza ciklusa strukturnega dialoga o „udeležbi mladih v demokratičnem življenju“ se je osredotočila na „udeležbo mladih in socialno vključenost“.

11. in 12. septembra 2012 se je več kot 100 mladinskih poslancev (iz sedanjih držav članic in držav kandidatk, Evropskega mladinskega foruma in mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij) srečalo z višjimi uradniki iz nacionalnih mladinskih skupin v Nikoziji na Cipru, kjer so razpravljali, kako lahko udejstvovanje mladih spodbuja socialno vključenost mladih.

 

Delavnice so poudarile pomen sodelovanja mladih – in zlasti njihovih predstavniških organizacij – v procesu odločanja, kot pomembnega dejavnika za ustvarjanje vključujoče, demokratične in uspešne družbe.

 

Ta konferenca je tretja in zadnja faza 18-mesečnega ciklusa strukturnega dialoga o „udeležbi mladih v demokratičnem življenju“.