Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Mládežnícka konferencia EÚ 2012 v Dánsku

Pozrite si priebeh druhej fázy štruktúrovaného dialógu na tému „Účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe“, ktorá sa uzavrela na konferencii EÚ pre mládež počas dánskeho predsedníctva EÚ.

Od 18. do 21. marca 2012 sa v dánskom Sorø stretli zástupcovia rôznych mládežníckych organizácií a vládni úradníci členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a ďalší predstavitelia, aby diskutovali o aktívnej účasti mladých ľudí v spoločnosti a v procese prechodu do zamestnania.

 

Počas 3 dní sa účastníci prostredníctvom pracovných seminárov venovaných témam ako motivácia, podporné mechanizmy, inovácie a médiá zamerali na možnosti rozvíjať tvorivosť a zručnosti u mladých ľudí .

 

Seminár A: účasť mládeže a voľby

 

Seminár B: veková hranica pre účasť na voľbách

 

Seminár C: papierové utierky, segway a ryby

 

Seminár D: nový program v oblasti vzdelávania a mládeže

 

Seminár E: podporné mechanizmy a účasť

 

Seminár F: médiá a účasť

 

Seminár G: účasť mládeže a inovácie