Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Mládežnícka konferencia EÚ 2012 na Cypre

Tretia fáza štruktúrovaného dialógu o „účasti mladých ľudí na demokratickom živote" sa zamerala na „účasť mládeže a sociálne začlenenie“.

Od 11. do 12. septembra 2012 sa vyše 100 mládežníckych delegátov (zo súčasných a kandidátskych štátov EÚ, Európskeho fóra mládeže a medzinárodných mimovládnych organizácií mládeže) stretlo s vyššími úradníkmi národných mládežníckych skupín v cyperskej Nikózii s cieľom prerokovať, ako môže účasť mládeže pomôcť pri sociálnom začlenení mladých ľudí.

 

Semináre poukázali na dôležitosť mladých ľudí, a najmä organizácií, ktoré ich zastupujú. Mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na prijímaní rozhodnutí, sú dôležitým faktorom na vytváranie integrujúcej, demokratickej a prosperujúcej spoločnosti.

 

Táto konferencia predstavovala tretiu a poslednú fázu osemnásťmesačného cyklu štruktúrovaného dialógu o „účasti mladých ľudí na demokratickom živote“.