Europese Jongeren Site

Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Video: 

The Story of Youthpass, part II (2012)


Leren uit ervaring – niet-formeel onderwijs

Leren is een onderdeel van het leven, maar het hoeft niet per se in een klas te zijn. Er zijn andere manieren om iets te leren, soms zelfs zonder dat je het beseft.

Het traditionele onderwijs (school, universiteit) is erg gestructureerd en formeel, en leidt tot een diploma.

Informeel onderwijs is precies het tegenovergestelde: het gaat om dingen die je onbewust opsteekt in je dagelijks werk, bij je familie of in je vrije tijd.

Niet-formeel leren ligt ergens tussen die twee uitersten in. Het kan gestructureerd worden met leerdoelstellingen, maar meestal gebeurt het niet in formele instellingen,  wel via workshops, seminars, cursussen, gemeenschapscursussen, werk en zelfs sport.

Soms doe je dat op eigen initiatief, soms als uitvloeisel van andere activiteiten.

Welke manier je ook kiest, je kunt nu officiële erkenning krijgen voor dingen die je zo leert dankzij de Youthpass.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer organisaties gekomen die inzien dat alle vormen van leren nuttig zijn. Ze beschouwen niet-formeel en informeel leren als gelijkwaardig met formele opleidingen.

OESO-erkenning van niet-formeel en informeel leren

EU-validatie van niet-formeel en informeel leren