Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

© shutterstock.com - artiomp
© shutterstock.com - artiomp

Lær et fag

Uanset om du stadig går i skole eller er færdig på universitetet, kan erhvervsuddannelse hjælpe dig med at blive klar til det globale arbejdsmarked ved at give dig de færdigheder, du skal bruge til en bestemt karriere.

Der er stadig langt flere jobs, der kræver mellemlange uddannelser, end jobs, der kræver en universitetsgrad – så fordelene ved en erhvervsuddannelse er indlysende.

 

Få flere oplysninger om erhvervsuddannelser fra Euroguidance – Ressourcecentre for erhvervsvejledning

 

Erhvervsuddannelserne går hånd i hånd med lærlingeuddannelserne – begge består af en blanding af praktisk erhvervserfaring og teori. Den teoretiske del foregår på en erhvervsskole, på en landbrugsskole eller på en social- og sundhedsskole, men svarer ikke til videregående uddannelse.

 

Hvis du er studerende, kan du forbedre dine arbejdsrelaterede færdigheder gennem praktikophold i forskellige lande som led i Leonardo da Vinci-programmet.

 

Læs mere om bl.a. det danske uddannelsessystem.

 

Bedre anerkendelse af erhvervsuddannelser

En række europæiske initiativer styrker anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer, der er opnået som led i en erhvervsuddannelse, og kvaliteten heraf:

Den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET)